Preservation methods and revitalisation of river ecosystems in coastal territories

Nicolai M. Demin,

Olga O. Mykhailyk

Abstrakt

This article examines the prevalent state of river ecosystems in the forest-steppe area of Ukraine with special focus on preservation methods and revitalisation of river ecosystems in the coastal territories.

Metody konserwacji i rewitalizacja ekosystemów rzeki w terytoriach przybrzeżnych

W artykule przeanalizowano powszechny stan ekosystemów rzecznych w leśno-stepowej części Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem metod konserwacji i rewitalizacji ekosystemów rzecznych na obszarach przybrzeżnych.

Słowa kluczowe: coastal territories, river ecosystem, natural factors, urban development, revitalisation measures , terytoria przybrzeżne, ekosystem rzeczny, czynniki naturalne, rozwój obszarów miejskich, działania rewitalizacyjne
References

[1] Yaczik A.V., Ecology of the water economy, in 4b., К: Geneza, 2003–2004, 306, 20.

[2] Apollov B.A., Learning about the rivers, publishing house MSU, Moskow 1963, 166–177.

[3] Zub L.M., Tomilczeva A.I., Morden transformation of catchment basins in forest-steppe rivers, Ecology protection and nature management, No. 3 (19), 2015.

[4] Recommendation of the European Parliament and the Council dated 30th May, 2002 with regard to the implementation of Integrated Coastal, Zone Management in Europe, OJ L 148, 6.6.2002, 24–27.

[5] DBN, Planning and building the territories, DBN B.2.2-12:2018, Kiev, Minregion 2018.