The method of centralised distribution of electronic educational resources in academic e-learning

Sergei Smatkov,

Nina Kuchuk,

Marek Sieja

Abstrakt

In this article, a method of centralised distribution of university e-learning electronic educational resources is proposed. E-learning is seen as a complex organisational hierarchy. The method applied in this article is based on n structured analysis of the problems and objectives of the system. The method considers electronic educational resources for e-learning. The advantages of the proposed method include the timely completion of multi-session e-learning and the availability of a reserve of electronic educational resources.

Streszczenie

W niniejszym artykule zaproponowano metodę scentralizowanej dystrybucji elektronicznych zasobów  edukacyjnych akademickiego e-learningu. E-learning jest postrzegany jako złożona hierarchia organizacyjna. Metoda zastosowana w tym artykule opiera się na analizie struktury problemów i celów systemu. Metoda uwzględnia elektroniczne zasoby edukacyjne dla e-learningu. Zaletami proponowanej metody są między innymi terminowe ukończenie wielosesyjnego e-learningu i dostępność względnej rezerwy elektronicznych zasobów edukacyjnych.

Słowa kluczowe: e-learning, elektroniczne zasoby edukacyjne, struktura hierarchiczna, electronic educational resources, hierarchical structure