Identification of the genius loci category in the process of recognition of the city landscape design issue

Jeremi T. Królikowski

Abstrakt

City landscape design in the approach presented here is a process that combines the language of contemporary urban design, landscape and the phenomenon that the landscape represents. Using it allows the most important values, meaning and the identity of the space to be recognised, which gives the opportunity to accurately highlight its shortcomings and its potential. The method of city landscape design process presented within includes a distinctive landscape analysis and a system of results synthesis and interpretation. Three aspects have been presented: the general approach to the research process, the role of lighting, and the importance of urban furniture in the design of the city landscape.

Streszczenie

Projektowanie krajobrazu miasta w przedstawionym ujęciu jest działaniem odnoszącym się do łączenia języka współczesnej urbanistyki, krajobrazu i fenomenu, jaki krajobraz sobą reprezentuje. Pozwala rozpoznać najważniejsze wartości, znaczenia i tożsamość badanej przestrzeni, przez co daje możliwość dokładnego uwypuklenia jej mankamentów i potencjału. Przedstawiona metoda pokazuje drogę postępowania analitycznego oraz specyficzny sposób syntezy wyników i ich interpretację w procesie projektowym. Przedstawiono tutaj trzy aspekty: ogólne ujęcie procesu badawczego, a także rolę oświetlenia i znaczenie umeblowania w kształtowaniu krajobrazu miasta.

Słowa kluczowe: design, city, landscape, lighting, urban furniture, identity, projektowanie, miasto, krajobraz, światło, meble miejskie, tożsamość
References

[1] Adshead S. D., The Decoration and Furnishing of the City: No. 11 Utilitarian Furnishings, Town Planning Review, Vol. 4 (3) 1913, 191-194.

[2] Adshead S. D., The Decoration and Furnishing of the City: No. 12. Lamp Standards, Town Planning Review, Vol. 4(4), 1914, 292-296.

[3] Alexander Ch., A Pattern Language, Oxford Press, Oxford 1979.

[4] Badziak Ł., Wcale nie taka mała, Zieleń Miejska nr 56, Poznań 2011, 11.

[5] Bain L., Gray B., Rodgers D., Living Streets. Strategies for Crafting Public Spaces. John Wiley & Sons, New York 2012.

[6] Bean R., Lighting. Interior and Exterior, Architectural Press, New York 2004.

[7] Bell S., Elements of Visual Design in the Landscape, Spon Press, London 1993.

[8] Bieling M., Location–Specific Design of Street Furniture. Between Possibility and Necessity, [in:] Designing Public. Perspective for the public, eds M. Erlhoff, P. Heidkamp, I. Utikal, Köln International School of Design, Birkhäuser Verlag Basel, Boston, Berlin, 2008, 105-109.

[9] Bogdanowicz P., Człowiek i przestrzeń: kultura, przestrzeń, sztuka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988.

[10] Brandi U., Lighting Design: Principles, Implementation, Case Studies (Detail Practice), Birkhäuser Edition Detail, Berlin 2006.

[11] Clausen H., Light & Communication – Nature as a Common Reference, Dreamstime, Pennala 2013.

[12] Cullen G., The Concise Townscape, Architectural Press, Routledge 1961.

[13] Czora G., Wizerunek dzienny i nocny obiektu – poszanowanie czy kontestacja? Co z tym  pięknem w Architekturze współczesnej?, Czasopismo Techniczne z. 6-A/2007, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007, 215-220.

[14] de Jonge D., Applied Hodology, Landscape 17, nr 2, London 1967-68, 10-11. 

[15] Duany A., Speck J., Lyndon M., The smart growth manual, McGraw-Hill, New York 2010. 

[16] Flick U., An introduction to qualitative research, SAGE Publications Ltd, London 2009.

[17] Fu Tuan Y., The Space and Place. The Perspective of Experience, University of Minnesota Press, Milwuakee 1977.

[18] Gehl J., Life between buildings, Island Press, London 1971.

[19] Gehl J., Public Spacer for a Changing Public Life, Topos 61, Munchen 2007, 14.

[20] Gordon P., Principles and Practices of Lighting Design: The Art of Lighting Composition, Blue Max Production, Woodside 2011.

[21] Hall E. T., The Hidden Dimension, Anchor Books, Doubleday & Company Inc, Garden City, New York 1969.

[22] Harvey D., Rebel Cities. From the Right to the City to the Urban Revolution, Verso, London, New York 2012.

[23] Hirche L., With Home Or Without – Nomadic Living. The Secret Privatization of Public Space [in:] Designing Public. Perspective for the public, eds. M. Erlhoff, P. Heidkamp, I. Utikal, Köln International School of Design, Birkhäuser Verlag Basel, Boston, Berlin 2008, 63-65.

[24] Ingarden R., O dziele architektury, Studia z estetyki, t 2, PWN, Warszawa 1972.

[25] Jak przetworzyć miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych, eds. Jeleński T., Kosiński W. Wyd. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2009.

[26] Jacobs J., The Death and Life of Great American Cities, Random House, New York 1961.

[27] Kępkowicz A., Światło i cień jako tworzywo krajobrazu, [in:] Przyroda i miasto T. 4, eds. Rylke J., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002, 21-30.

[28] Krier R., Urban Space, Academy Editions, London 1979.

[29] Królikowski J. T., Zastosowanie koncepcji Norberga-Schulza do badań nad architekturą krajobrazu, Praca doktorska, SGGW, Warszawa 1998.

[30] Królikowski J. T., Interpretacje krajobrazów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.

[31] Królikowski J. T., Piądłowska K., Rothimel B., Wlazło-Malinowska K., Analiza sekwencji widokowych jako metoda waloryzacji i projektowania krajobrazu miasta. Sequence viewing analysis as an urban landscape valorization and design method, [in:] Przestrzeń i forma. Space and Form, eds. Marzęcki W., Tom 26/2016, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2016, 9-24.

[32] Królikowski J. T., Różańska A., Rylke J., Skalski J., Wartości krajobrazu kulturowego Warszawy na tle warunków przyrodniczych miasta, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.

[33] Kvale S., Prowadzenie wywiadów, PWN, Warszawa 2010.

[34] Lancaster M., Colourscape. John Wiley & Sons, London 1996.

[35] Lachert B., Rozważania o twórczości architektonicznej, Architektura, nr 1/1983, Wydawnictwo Murator, Warszawa 1983, 21-31.

[36] Lennox Moyer J., The Landscape Lighting book, John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey 2013.

[37] Lewin M., Morfologia widoku i możliwości jej wykorzystania w waloryzacji krajobrazu, praca doktorska, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW, Warszawa 2009.

[38] Longcore T., Rich. C., Ecological light pollution, Frontiers in Ecology and the Environment 2 (4), Washington 2004, 191-198.

[39] Lynch K., The Image of the City, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1960.

[40] Main B., Hannah G. G., Site Furnishings: A Complete Guide to the Planning, Selection and Use of Landscape Furniture and Amenities, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2010.

[41] Minnaert M., Światło i barwa w architekturze, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1961.

[42] Moughtin C., Oc T., Tiesdell S., Urban design ornament and decoration, Architectural Press, New York 1999.

[43] Narboni R., La lumière et le paysage: créer des paysages nocturnes, Groupe Moniteur, Éditions du Moniteur, Paris 2003.

[44] Norberg-Schulz C., Existence Space and Architecture, Littlehampton Book Services Ltd, Worhthing 1971.

[45] Norberg-Schulz Ch., Meaning in Western Architecture, Rizzoli, New York 1974.

[46] Norberg-Schulz Ch., Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture, Rizzoli, New York 1980.

[47] Participatory Action Research Approaches and Methods: Connecting people, participation and place. eds. Kesby, M., Kindon, S., Pain, R., Routledge, New York 2007.

[48] Pallasmaa J., The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses, John Wiley, New York 2005.

[49] Przybylski Cz., Zasady projektowania, Architektura i Budownictwo, n. 12, 8-9-10/1936,Warszawa 1936, 256-262.

[50] Piądłowska K., Rykała E., Aksjologia przestrzeni publicznych, [in:] Projektowanie krajobrazu miasta, eds. Królikowski J. T., Rybak-Niedziółka K., Rykała E., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2017, 159-174.

[51] Plummer H., The Architecture of Natural Light, Thames & Hudson, New York 2009.

[52] Potyrała J., Niedźwiecka-Filipiak I., Ziemiańska M., Filipiak P., Waloryzacja widoków jako element studium krajobrazowego na przykładzie gminy Paczków. [in:] Architektura Krajobrazu. Metody badawcze i dydaktyczne w architekturze krajobrazu, eds. Borcz Z., Nr 3/2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2012, 13-21.

[53] Porębski J., Miasto od nowa, miasto odnowa, [in:] Biblioteka wizerunku miasta część 3, Meble miejskie, eds. Goźlińska K., Wydawca AMS SA, Warszawa 2007.

[54] Pożarowszczyk M., Identyfikacja Genius Loci – krok w stronę piękna, Metropolitan. Przegląd Naukowy, Nr 1/2014, Warszawa 2014, 28-39.

[55] Projektowanie krajobrazu miasta, eds. Królikowski J. T., Rybak-Niedziółka K., Rykała E., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2017.

[56] Rasmussen S. E., Experiencing Architecture, M.I.T. Press, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 1962.

[57] Rybak-Niedziółka K., Miasto jako krajobraz, Wyd. KPZK PAN, Warszawa 2018.

[58] Rybak-Niedziółka K., Educating city landscape designing in University of Life Sciences in Warsaw, [in:] ECLAS ‘BRIDGING THE GAP’ Conference Proceedings, eds. Bauer P., Collender M., Jakob M., Ketterer Bonnelame L., Petschek P., Siegrist D., Tschumi C., HSR Hochschule für Technik Rapperswil, Rapperswil 2016, 173-177.

[59] Rykała E.¸ Miasto jako wydarzenie, [in:] Projektowanie krajobrazu miasta. eds. Królikowski J. T., Rybak-Niedziółka K., Rykała E., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2017, 26-58.

[60] Rykwert J., Seduction of Place: The City in the Twenty-first Century, Pantheon Books, Michigan University 2000.

[61] Salingaros N., Principles of Urban Structure. Design, Science, Planning, Delft 2005.

[62] Sitte C., City Planning According to Artistic Principles, Random House, New York 1965.

[63] Skalski J., Analiza percepcyjna krajobrazu jako działalność twórcza, inicjująca proces projektowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.

[64] Skalski J., Sztuka patrzenia jako analiza percepcyjna krajobrazu, Czasopismo Techniczne, z. 5-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007, 241-242.

[65] Skalski J., Rola ławek jako powszechnie dostępnych miejsc do siedzenia w procesie kształtowania przestrzeni publicznych w miastach od XVI do XX wieku, [in:] Wzornictwo ogrodowe, eds. Rylke J., Wydawnictwo Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, Warszawa 2010, 111-125.

[66] Skibińska M., Meble miejskie a tożsamość. Urban furniture and identity, [in:] Wzornictwo Ogrodowe, eds. Rylke J., Wydawnictwo Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, Warszawa 2011, 75-91.

[67] Skibińska M., Studium koloru i morfologii architektury krajobrazu miasta jako podstawa projektowania i wyboru detali i elementów przestrzeni publicznej, Czasopismo Techniczne, z. 5-A/2012, Kraków 2012, 555-560.

[68] Skibińska M., Mebel miejski jako tworzywo krajobrazu kulturowego Warszawy, praca doktorska, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW, Warszawa 2015.

[69] Skibińska M., Mebel miejski i wzornictwo, eds. Królikowski J. T., Rybak-Niedziółka K., Rykała E., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2017, 184-220.

[70] Stefanowski M., Tożsamość miejsca, [in:] Biblioteka wizerunku miasta część 3, Meble miejskie, eds. Goźlińska K., Wydawca AMS SA, Warszawa 2007, 36-39.

[71] Suter G., Zapis zmienności krajobrazu, Czasopismo Techniczne, z. 5-A/2007, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007, 243-245.

[72] Szmidt B., Ład przestrzeni, PIW, Warszawa 1981.

[73] Szolginia W., Estetyka miasta, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1981.

[74] Twarowski M., Słońce w architekturze, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1996.

[75] Van Santen Ch., Light Zone City: light planning in the urban context, Birkhäuser – Publishers for Architecture, Basel-Boston-Berlin 2006.

[76] Van Uffelen Ch., Street Furniture, Braun Publishing Ag, Salenstein 2010.

[77] Wallis A., Miasto i przestrzeń, PWN, Warszawa 1977.

[78] Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1974.

[79] Wejchert K., Przestrzeń wokół nas, Fibak Noma Press, Katowice 1993.

[80] Whyte W. H., The Social Life of Small Urban Spaces, The Conservation Foundation, Washington 1980.

[81] Wlazło K., Podwójne życie architektury, Czasopismo Techniczne, z. 4-A/2011, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011, 457-460.

[82] Wlazło-Malinowska K., Światło jako element budujący wymiar duchowy przestrzeni sakralnych w krajobrazach naturalnych i kulturowych, [in:] Sacrum w krajobrazie. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 17, eds. Bernat S., Flaga M., Sosnowiec 2012, 148-161.

[83] Wlazło-Malinowska K., Oświetlenie w terenach zieleni. Poradnik dobrego oświetlenia, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Bolestraszyce 2014.

[84] Wlazło-Malinowska K., Światło jako instrument kształtowania nocnego krajobrazu miasta, praca doktorska, Wydział Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW, Warszawa 2018.

[85] Wybieralski W., Mała architektura, meble i detal miejski, zagadnienia komunikacji i identyfikacji wizualnej jako element krajobrazu kulturowego Warszawy, [in:] Przyroda i miasto, tom V, eds. Rylke J., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003, 233-239.

[86] Zumthor P., Thinking Architecture, Lars Muller Publishers, Zurich 1998.