The social value of space around the theatre in the latest polish built projects

Jolanta Sroczyńska

Abstrakt

Values generated by art and culture usually almost automatically generate social values that appear around the source of the said art, and thus around theatre buildings or concert halls as well. They help to shape the sense of identity of a place, which is important both to local residents and to those from further afield who are interested in cultural events. The experience of social values created around a source of culture is, however, not always as obvious. Can social values be built in public spaces surrounding theatre or concert hall buildings independently of the cultural events that take place inside them?
Three Polish built projects featuring theatre and entertainment buildings built over the past five years in Gdańsk, Warsaw and Katowice were selected in order to analyse this problem. They have won numerous distinctions and awards, including for their innovative solutions in terms of the public spaces created in their immediate vicinity.

Streszczenie

Społeczna wartość publicznych przestrzeni wokółteatralnych w najnowszych realizacjach polskich

Wartości generowane przez sztukę i kulturę tworzą zazwyczaj niemal automatycznie wartości społeczne, powstające wokół źródła tej sztuki, a więc i budynków teatralnych lub koncertowych. Pomagają one kształtować poczucie tożsamości miejsca, ważne zarówno dla lokalnych mieszkańców, jak i zainteresowanych osób z zewnątrz. Odczuwanie wartości społecznych, tworzonych wokół źródła kultury, nie zawsze jest jednak tak oczywiste. Czy w przestrzeniach publicznych, otaczających budynki widowiskowo-teatralne można budować wartości społeczne, niezależne od rozgrywających się w nich wydarzeń kulturalnych?
Do analizy problemu wybrano trzy polskie realizacje budynków widowiskowo-teatralnych powstałe w ciągu ostatnich pięciu latach w Gdańsku, w Warszawie i w Katowicach. Zdobyły one wiele wyróżnień i nagród, między innymi za nowatorskie rozwiązania przestrzeni publicznych, stworzonych w najbliższym otoczeniu obiektu.

Słowa kluczowe: wartości społeczne, przestrzeń publiczna, Teatr Szekspirowski, NOSPR, Teatr Nowy, social values, public spaces, Shakespearean Theatre
References

[1] Bishop C., Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni,Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2015.

[2]   Buber M., Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, trans. J. Doktor, PAX, Warszawa 1992.

[3] Budowa MCK Nowy Teatr, http://budujemy.nowyteatr.org/public/upload/download/Budowa%20MCK%20%20Nowy%20Teatr_%20informacja%20prasowa.pdf (access: 12.10.2018).

[4] Certowicz J., Nowy Teatr – wyjątkowe miejsce w Warszawie, Sztuka Architektury, 15.04.2016, http://sztuka-architektury.pl/article/4297/nowy-teatr-8211-wyjatkowe-miejsce-w-warszawie (access: 11.09.2018).

[5]   De Certeau M., Wynaleźć codzienność. Sztuki działania,trans. K. Thiel-Jańczuk, Kraków 2008.

[6]   Journal of Laws of the Republic of Poland of 2018, pos. 1945.

[7] Gyurkovich J., Znaczenie form charakterystycznych dla kształtowania i percepcji przestrzeni. Wybrane zagadnienia kompozycji w architekturze i urbanistyce, Monograph 258, Wyd. PK, Kraków 1999.

[8]   Gyurkovich M., Hybrydowe przestrzenie kultury we współczesnym mieście europejskim, Monograph438, Wyd. PK, Kraków 2013.

[9]   Kozień-Woźniak M., Teatry Interferencji. Współczesna architektura teatralna a nieformalna przestrzeń teatru, Monograph 493, Wyd. PK, Kraków 2015.

[10] Pastor A., Ogrody NOSPR nagrodzone w Berlinie, SILESION, 15.09.2017, https://silesion.pl/ogrody-nospr-nagrodzone-w-berlinie-15-09-2017 (access: 01.09.2018).

[11] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, M. Mandurowicz (ed.), WGiSR UW, Warszawa 2007.

[12]  Siedziba NOSPR, Katowice, http://www.koniorstudio.pl/projekt/siedziba-nospr-katowice/  (access: 10.10.2018).

[13]  Teatr Nowy, Krzysztof Warlikowski, http://www.nowyteatr.org/pl/people/warlikowski  (access: 10.09.2018).

[14]  Teatr Nowy, Miejsce, http://www.nowyteatr.org/pl/nowyteatr/place, (access: 10.09.2018).

[15] Żylski T., Historia teatru,[in:] Teatr Szekspirowski w Gdańsku, MURATOR No. 11/ 2014.