Fifty shades of Las Vegas

Beata Malinowska-Petelenz,

Anna Petelenz

Abstrakt

A glass pyramid, a sphinx and a Medieval Excalibur, an Eiffel tower, a Statue of Liberty, a Ponte Rialto with an escalator and a canal sailed by gondolas with Mickey Mouse – these are the faces of Las Vegas. Kitsch, excess and chaos are concepts that form the universe of the semantics of Las Vegas. We can also attempt to understand this identity, distinct both in its unbridled form and the ideas represented by the city, by referring to Bakhtin's concept of the carnival.

Keywords: Las Vegas, kitsch, camp, art, architecture, city

Streszczenie
Szklana piramida, sfinks i średniowieczny Excalibur, wieża Eiffla, Statua Wolności, Ponte Rialto z ruchomymi schodami i kanał, po którym pływają gondole wraz z myszką Miki – oto oblicza Las Vegas. Kicz, nadmiar i chaos to pojęcia tworzące uniwersum znaczeń Las Vegas. Tę tożsamość, charakterystyczną zarówno w nieokiełznanej formie, jak i ideach reprezentowanych przez miasto, można próbować zrozumieć, odwołując się także do bachtinowskiej koncepcji karnawału.

Słowa kluczowe: Las Vegas, kicz, kamp, sztuka, architektura, miasto, karnawał
References

[1] Art Now, vol. 4, ed. Hans Werner Holzwarth, Taschen, Kolonia 2013.

[2] Baudrillard J., Ameryka, transl. R. Lis, Sic!, Warszawa 1998.

[3] Baudrillard J., Symulakry i symulacja, transl. S. Królak, Sic!, Warszawa 2005.

[4] Broch H., Kilka uwag o kiczu i inne eseje, transl. D. Borkowska, J. Garewicz, R. Turczyn, Czytelnik, Warszawa 1998.

[5] Burzyńska A., Markowski M.P., Teorie literatury XX wieku. Textbook, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.

[6] Eco U., Podróż do hiperrealności, [in:] Semiologia życia codziennego, transl. J. Ugniewska, P. Salwa, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1996.

[7] Ghirardo D., Architektura po modernizmie, transl. M. Motak, M.A. Urbańska, VIA, 1999.

[8] Greenberg C., Avant-garde and Kitsch, „Partisan Review”, vol. 6 (5), 1939.

[9] Jaworski P., Kicz w trzech odsłonach, „Sztuka i jej obrzeża” [in:] Kultura i Społeczeństwo no. 1, 2013.

[10] Jencks Ch., Architektura postmodernistyczna, Arkady, Warszawa 1987.

[11] Malinowska-Petelenz B., Petelenz A., Kicz i kamp, jako ponowoczesne kategorie przetworzonego piękna, czyli refleksje o Licheniu, Czasopismo Techniczne, 6-A/2007.

[12] Moles A., Kicz, czyli sztuka szczęścia: studium o psychologii kiczu, transl. A. Szczepańska, E. Wende, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978.

[13] Paczowski B., Architektura w strumieniu życia, Tygodnik Powszechny, http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/52-53/paczow.html

[14] Poprzęcka M., O złej sztuce, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1998.

[15] Rewers E., Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Kraków, 2005

[16] Sontag S., Notatki o kampie, transl. W. Wertenstein, „Literatura na Świecie” 1979, no. 9.

[17] Szoska M., Lekcja kampu, czyli ucząc się od Las Vegas, ARCH#18, 2013.

[18] Twardowski M., Wieże mieszkalne, wyd. PK, Kraków 2017.

[19] Venturi R., Complexity and Contradiction in Architecture, New York 1966.

[20] Venturi R., Scott Brown D., Izenour S., Uczyć się od Las Vegas, transl. A. Porębska, Karakter 2013.

[21] http://rynekisztuka.pl/2019/01/09/18-metrowy-posag-damiena-hirsta-na-baseniew-las-vegas/?fbclid=IwAR0CXRMuFON9rhB9ZjgWX-oAAjsgyLb6O7ZsNFch98CVTKRFBZyq1G_H20 (online: 9.01.2019).

[22] https://lasvegasweekly.com/column/incidental-tourist/2015/mar/04/citycenterwalkable-drinkable-art-museum-aria-vdar (online: 7.05.2019).

[23] http://www.artnews.com/2018/11/15/yayoi-kusama-infinity-mirror-roomnarcissus-garden-shown-las-vegas (online: 15.04.2019).