Common places – analysis of spatial structures conducive to their functioning

Martyna Bednarz,

Grażyna Schneider-Skalska

Abstrakt

The safety and comfort of the housing environment concerns both its functional, spatial and social structure. Current tendencies in the design of housing areas typically do not take the latter factor into account. Based on an analysis of the spatial structure of European housing areas, an attempt was made to determine a number of the principles of shaping space that beneficially affect the formation of informal social relationships. The research method was based on a case study of three housing areas and their spatial structure, in reference to the principles concerning the shaping of social spaces inside housing areas as described in co-housing schemes proposed by (Durrett and McCamant).

Keywords: spatial structure, public space, common places

Streszczenie
Bezpieczeństwo i komfort środowiska mieszkaniowego dotyczy zarówno jego struktury funkcjonalnej, przestrzennej, jak i społecznej. Obecnie tendencje w projektowaniu obszarów mieszkaniowych zazwyczaj nie uwzględniają ostatniego czynnika. Na podstawie analizy struktury przestrzennej europejskich obszarów mieszkaniowych podjęto próbę odnalezienia kilku zasad kształtowania przestrzeni, które w sposób korzystny wpływają na zawiązywanie nieformalnych relacji społecznych. Metoda badawcza obejmowana studium przypadku trzech obszarów mieszkaniowych oraz ich struktury przestrzennej, w odniesieniu do opisywanych przez twórców koncepcji co-cousingu (Durretta oraz  cCamant) zasad dotyczących kształtowania przestrzeni społecznych wewnątrz obszarów zamieszkania.

Słowa kluczowe: struktura przestrzenna, przestrzeń publiczna, miejsca wspólne
References

[1] Austin G., Case study and sustaiability assassment of Bo01, Journal of Green Buliding, Volume 8, No. 3, College Publishing, Glen Allen 2013, pp. 34–50.

[2] Durrett Ch., McCamant K., Cohousing. A Contemporary Approach To Housing Ourselves, Ten Speed Press, Berkley, CA 1994.

[3] Gądecki J., Za murami – osiedla grodzone w Polsce – analiza dyskursu, Monografie Fundacji Nauki, Wrocław 2009.

[4] Gehl J., Miasta dla ludzi, Wydawnictwo RAM, Kraków 2017.

[5] Górski R., Anarchitektura wprowadzenie, http://www.rozbrat.org/kultura/przestrzen/50-anarchitektura (online: 26.05.2018).

[6] GrewenArchitecten, Ecolonia Alphen ad Rijn, https://patm.home.xs4all.nl/GERWEN.SPECIAAL/---Ecolonia.I.Alphen.text.html (online: 15.05.2018r.).

[7] Jagiełło-Kowalczyk M., Ptaszkiewicz M., Cohousing – idea zamieszkiwania, Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment 21/2017, Wydawnictwo Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków 2017, pp. 17–21.

[8] Kuo F.E., Sullivan W.C., Levine Coley R., Brunson L., Fertile Ground for Community: Inner-City Neighborhood Common Spaces, American Journal of Community Psychology, Vol. 26, No, 6, 1998, Springer US, pp. 823–851.

[9] Ossowski S., Dzieła z zagadnień psychologii społecznej, Vol. III, PWN, Warszawa 1967.

[10] Schneider-Skalska G., Zrównoważone środowisko mieszkaniowe; społeczne – oszczędne – piękne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012.

[11] Waliczek H., Mieszkać razem: budowanie więzi sąsiedzkich w przestrzeni społecznej, [in:] Wnętrze urbanistyczne w strukturze przestrzennej miasta a stosunki międzyludzkie, Monograph under the editorship of Justyna Kobylarczyk and Patrycja Haupt, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2018.

[12] Wolska A, Cieślik D. [in:] Habitat StartUp KIT, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2014, pp. 11–46.