Czasopismo Techniczne,2019, Volume 9

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Rok wydania: 2019

Słowa kluczowe: inteligentna przestrzeń, jakość życia, Smart City, środowisko, lokalne centra, intelligent space, quality of urban life, smart city, environment, local centres, Podkarpacie, synagogi, historia, stan zachowania, Podkarpacie region, synagogues, history, state of preservation, Lipnica Murowana, zasób zabytkowy, zabytki architektury Lipnicy Murowanej, zabytki urbanistyki Lipnicy Murowanej, ochrona konserwatorska, historic heritage, architectonic monuments in Lipnica Murowana, urban design monuments in Lipnica Murowana, conservation protection, Nowy Jork, Manhattan, miasto, dom, wieża mieszkalna, hybryda, New York, city, house, residential tower, hybrid, rynek nieruchomości mieszkaniowych, preferencje, Kraków, housing market, preferences, Krakow, materiały porowate, struktura porowata, zaczyn cementowy, porozymetria rtęciowa, niskotemperaturowa adsorpcja azotu, termoporometria, porous materials, porous structure, cement paste, mercury intrusion porosimetry, low temperature nitrogen adsorption, thermoporometry, oddziaływania środowiskowe, kruszywo recyklingowe, rozbiórka, konstrukcje żelbetowe, environmental impact, recycled concrete aggregate (RCA), demolition, reinforced concrete structures, maszty z odciągami, imperfekcje przechyłowe, imperfekcje łukowe, wytężenie, guyed masts, sway imperfections, bow imperfections, carrying capacity condition utilisation, popiół fluidalny, geopolimer, warunki dojrzewania, wytrzymałość na rozciąganie i na ściskanie, FBC fly ash, geopolymer, curing conditions, compressive strength, flexural strength, geometria kratownicy, stężenie, imperfekcje geometryczne, geometry of truss, bracing, geometrical imperfections

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Intelligent urban space as a factor in the development of smart cities

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 9, s. 5–16
Data publikacji online: 27 września 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.091.10873

Synagogues in Podkarpacie – prolegomenon to research

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 9, s. 17–32
Data publikacji online: 27 września 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.092.10874

Lipnica Murowana – historic heritage and its conservation protection

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 9, s. 33–44
Data publikacji online: 27 września 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.093.10875

Houses and skyscrapers of Manhattan – a horizontal or vertical city?

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 9, s. 45–56
Data publikacji online: 27 września 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.094.10876

A housing market analysis for the city of Krakow

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 9, s. 57–70
Data publikacji online: 27 września 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.102.10884