Czasopismo Techniczne,Volume 10

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Rok wydania: 2019

Słowa kluczowe: Peter Joseph Lenné, historical gardens, research in Poland, zabytkowe ogrody, badania w Polsce, ecology, sozology, urban planning, climatic conditions, ekologia, sozologia, urbanistyka, uwarunkowania klimatyczne, Kraków, integracja tras komunikacyjnych, przestrzeń publiczna, estakada kolejowa, wiadukt kolejowy, modernizacja infrastruktury, współczesna architektura, adaptacja[1] Wielkopolski J., Kolej przyszłości, [online] http://buildercorp.pl/2019/06/06/kolejprzyszlosci/ (access: 11.07.2019). [2] Maciejowski A., Kraków. Nowy tor budowanej estakady. Podróżnych czekają jednak duże utrudnienia, [online] https://dziennikpolski24.pl/krakow-nowy-tor-budowanej-estakadypodroznych- czekaja-jednak-duze-utrudnienia/ar/c3-14247337 (access: 11.07.2019). [3] Januszek M., Modernizacja warszawskiej linii średnicowej: co się zmieni?, [online] https:// inzynieria.com/wpis-branzy/wiadomosci/5/55337, modernizacja-warszawskiej-linii -srednicowej-co-sie-zmieni (access: 11.07.2019). [4] Wójtowicz P., Estakada kolejowa w Gorzowie Wlkp. Gotowa, [online] https://inzynieria. com/wpis-branzy/wiadomosci/6/55898, estakada-kolejowa-w-gorzowie-wlkpgotowa (access: 11.07.2019). [5] Siemieniec M., Wrocławski węzeł kolejowy – nowe możliwości, [online] https://www. plk-sa.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/wroclawski-wezel-kolejowy-nowemozliwosci- 4225/ (access: 11.07.2019). [6] Appiah R., New building plans on the surface above the existing underground Willemspoortunnel in Rotterdam, [online] http://aronsohn.nl/publication/view/new-building-plans-2/ (access: 11.07.2019). 55 [7] Wedler J., Böttcher K-H., Der Tunnel. Verbindungsbahn der S-Bahn Stuttgart. Dokumentation ihrer Entstehung, Kohlhammer, Stuttgart 1985. [8] Sowa S., Tunel średnicowy w Łodzi: budowa zacznie się w czerwcu, [online] https://dzienniklodzki. pl/tunel-srednicowy-w-lodzi-budowa-zacznie-sie-w-czerwcu-zobacz-wizualizacje/ ar/13922487 (access: 11.07.2019). [9] Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków, Regulamin konkursu urbanistycznoarchitektonicznego dwuetapowego „Nowe życie pomiędzy estakadami” na opracowanie koncepcji zagospodarowania nowych przestrzeni powstałych w wyniku modernizacji średnicowej linii kolejowej w Krakowie (wraz z załącznikami), [online] http://www.sarp.krakow.pl/ attachments/es/ESTAKADY_1_Regulamin_Konkursu.pdf (access: 11.07.2019). [10] Kirschke P., Komarzyńska-Świeściak E., Analiza rezultatów międzynarodowego konkursu urbanistyczno-architektonicznego „Nowe życie pomiędzy estakadami” na opracowanie koncepcji zagospodarowania nowych przestrzeni powstałych w wyniku modernizacji średnicowej linii kolejowej w Krakowie, Wrocław 2018 (maszynopis w archiwum Urzędu Miejskiego Kraków). [11] Kraków – Rudzice. O inwestycji – cele i korzyści, [online] http://krakow-rudzice.pl/o-inwestycji/ cele-i-korzysci/ (access: 11.07.2019). [12] Łukacz M., Rys historyczny, [online] http://www.sarp.krakow.pl/attachments/es/ ESTAKADY_M14_historia.pdf (access: 11.07.2019). [13] Dokumentacja projektowa na modernizację linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów w ramach projektu POIŚ 7.1- -74, biuro projektowe BBF, inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., [online] http:// www.transportpodkontrola.pl/aktualnosci/430-modernizacja-srednicy-kolejowej -zmieni-krakow-zobacz-jak (access: 11.07.2019). [14] Kirschke K., Kirschke P., Dwór kolejowy – Wrocław Główny (1857–2016), [in:] O historii Wrocławia i Śląska inaczej. Tom 3, ed. M. Derwich, Wrocławie Towarzystwo Miłośników Historii, Wrocław 2017, 93–128. [15] Kirschke K., Centralny węzeł przesiadkowy we Wrocławiu, [online] http://www.wroclaw.pan.pl/index.php/posiedzenia-komisjinaukowych/ 562-centralny-wezel-przesiadkowy-we-wroclawiu (access: 11.07.2019). [16] Komarzyńska-Świeściak E., Uwarunkowania i formy aktywizacji przestrzeni podmostowych nadziemnych tras komunikacyjnych na przełomie XX i XXI wieku, PhD thesis, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2017. [17] Piekarski J., Mosty mieszkalne, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007. [18] Wesołowski J., Kolej w przestrzeni miejskiej – problemy integracji, Politechnika Śląska, Łódź 1997. [19] Wesołowski J., Architektura wiaduktów miejskich, Świat kolei 10/2001, 18-23. [20] Obiegałka B., O kształtowaniu zieleni wokół mostów, I Krajowa Konferencja „Estetyka mostów”, Warszawa–Jadwisin, 28 i 29 kwietnia 1994, Przedsiębiorstwo Eksportu Budownictwa Komunikacyjnego “Dromex”, Warszawa 1994, 21–31. 56 [21] Łapko A., Powiązania przestrzenno-funkcjonalne mostów drogowych i terenów przyległych (na obszarach zurbanizowanych), [in:] Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architiektura, z. 20, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2007, 33–39. [22] Per A.F., Arpa J., The public chance. New urban landscapes, A+t Architecture Publishers, Vitoria-Gasteiz 2008. [23] Per A.F., Mozas J., a+t 37 Strategy Space – Landscape Urbanism Strategies, Vitoria-Gasteiz 2011. [24] Infrastructural Urbanism. Addressing the In-between, eds. Th. Hauck, R. Keller, V. Kleinekort, DOM publishers, Berlin 2011. [25] STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, [online] https://www.bip.krakow.pl/?id=48. [26] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „BULWARY WISŁY”, [online] http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=58413. [27] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „KAZIMIERZ”, [online] http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=92971. [28] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „ZABŁOCIE”, [online] http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=14330. [29] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „BROWAR LUBICZ”, [online] http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=19431. [30] Sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO”, [online] http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=64143. [31] Sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „ZABŁOCIE ZACHÓD”, [online] http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=74765. [32] Uchwała nr LXXXI/1240/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „BULWARY WISŁY” – ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2013 r., poz. 5685 – obowiązuje od dnia 28 października 2013 r. [33] Uchwała nr LXXXVIII/2145/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “KAZIMIERZ” – ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2017 r., poz. 7618 – obowiązuje od dnia 8 grudnia 2017 r. [34] Anthonie E., Venhoeven J., van Oorschot, Gierek P.M., Reinares San Martin M.A., Baliński A., Ganczarek G., Koncepcja zagospodarowania nowych przestrzeni powstałych w wyniku modernizacji średnicowej linii kolejowej w Krakowie (competition concept by Ton Venhoeven c.s. Architekten B.V.), [online] https://dialogspoleczny.krakow.pl/ wp-content/uploads/2018/10/1_Konk_Estakady_nagr_1.pdf (access: 11.07.2019). [35] Szpocińska Z., Marciniewicz T., Kamienobrodzki K., Grochulski J., Rejniak G., Koncepcja zagospodarowania nowych przestrzeni powstałych w wyniku modernizacji średnicowej linii kolejowej w Krakowie (competition concept), [online] https://dialogspoleczny.krakow.pl/ wp-content/uploads/2018/10/2_Konk_Estakady_nagr_2.pdf (access: 11.07.2019). [36] Wilczyńska D., Nawrocka B., Gryc A., Szymczyk E., Włodarczyk D., Kołodziej I., Nawrocki J., Koncepcja zagospodarowania nowych przestrzeni powstałych w wyniku moder57 nizacji średnicowej linii kolejowej w Krakowie (competition concept by Miastopracownia), [online] https://dialogspoleczny.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/10/3_ Konk_Estakady_nagr_3.pdf (access: 11.07.2019). [37] SARP Kraków, Informacja na temat opinii zgłoszonych do zagospodarowania terenów pod budowaną estakadą kolejową pomiędzy ulicami Miodową a Kopernika w ramach konsultacji społecznych, [online] http://www.sarp.krakow.pl/attachments/es/ESTAKADY_ M11_konsultacje_spoleczne.pdf (access: 11.07.2019). [38] Zapis audio dyskusji pokonkursowej dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu urbanistyczno- architektonicznego pn. „Nowe Życie pomiędzy estakadami” na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pod przyszłymi estakadami kolejowymi pomiędzy ul. Kopernika i Miodową w Krakowie z dnia 25 października w hali D1 Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. [39] Deńko S., Ewý J., Wnioski pokonkursowe i uzasadnienia werdyktu Jury, maszynopis z archiwum SARP Kraków, Kraków 2018. [40] Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urząd Miasta Krakowa, Raport z badania ankietowego – etap konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania terenów pod estakadami kolejowymi pomiędzy ul. Kopernika i Miodową w Krakowie, [online] https://rewitalizacja.krakow.pl/zalacznik/335733 (access: 11.07.2019). [41] Domaradzki K., Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Powiśla Południowego, dzielnica Śródmieście, miasto stołeczne Warszawa. Tekst i rysunek planu (project), [online] https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/0013ebc0/kcfaunwplqdufdawlqnlganwawcpqzkq/ 1POWI%C5%9ALEPO%C5%81UDNIOWETEKSTPLANU7112017. pdf (access: 11.07.2019)., architektura, pałac, barok, Rychnów, osada miejska (UTS), małe miasto, gospodarka kreatywna, decentralizacja, zjednoczone wspólnoty terytorialne, miasteczko, zabudowa wielorodzinna, krajobraz miejski, kierunek wiatru, prędkość wiatru, mapa ciśnienia wiatru, norma wiatrowa, stacja meteorologiczna, szkody górnicze, profil podłużny rzeki, działania naprawcze, mikrochwytak, analiza kinematyczna, badania prototypu

Artykuły

Ilość

“As masterly as very few others are…” – the polish gardens of Peter Joseph Lenné. An example of Polish-German study into the history and maintenance of historical garden

Czasopismo Techniczne, Volume 10, s. 5–20
Data publikacji online: 28 października 2019
DOI 10.4467/2353737xct.19.104.11028

Uban sozology assumption in the planning of housing areas

Czasopismo Techniczne, Volume 10, s. 21–34
Data publikacji online: 28 października 2019
DOI 10.4467/2353737xct.19.105.11029

The issue of integration of elevated transport routes in the areas of historic polish cities. Example of the modernization of a cross-city railway line in the Śródmieście district of Kraków

Czasopismo Techniczne, Volume 10, s. 35–58
Data publikacji online: 28 października 2019
DOI 10.4467/2353737xct.19.106.11030

The architectural transformation of the von Wentzky family’s Baroque palace at Rychnów near Namysłów

Czasopismo Techniczne, Volume 10,
Data publikacji online: 28 października 2019
DOI 10.4467/2353737xct.19.107.11031

The problems of small towns in Ukraine and Poland

Czasopismo Techniczne, Volume 10, s. 73–88
Data publikacji online: 28 października 2019
DOI 10.4467/2353737xct.19.103.11027

Multi-family residential development in the landscape of the small city

Czasopismo Techniczne, Volume 10, s. 89–96
Data publikacji online: 28 października 2019
DOI 10.4467/2353737xct.19.108.11032

A short historical overview of wind characteristics and wind pressure for design in Romania

Czasopismo Techniczne, Volume 10, s. 97–116
Data publikacji online: 28 października 2019
DOI 110.4467/2353737xct.19.109.11033

Threats of flooding of selected mining areas – repair measures

Czasopismo Techniczne, Volume 10, s. 117–128
Data publikacji online: 28 października 2019
DOI 10.4467/2353737xct.19.110.11034

The design and analysis of a monolithic gripper mechanism for microscopic tests

Czasopismo Techniczne, Volume 10, s. 129–138
Data publikacji online: 28 października 2019
DOI 10.4467/2353737xct.19.111.11035