Dla autorów

1. Autor powinien zgłosić chęć napisania artykułu do swojego dziekanatu i upewnić się, że tekst został wpisany do planów wydawniczych przesłanych do Wydawnictwa PK (nie dotyczy autorów spoza PK).
2. Redakcja weryfikuje odpowiedni format artykułu.
3. Artykuł kierowany jest do redaktora naukowego serii, który wyznacza dwóch recenzentów (jednego z Polski, drugiego zagranicznego).
4. Tekst kierowany jest do recenzji. Recenzenci mają 4 tygodnie na przygotowanie opinii o tekście.
5. Recenzje artykułu przesyłane są do autora, który w terminie 2 tygodni nanosi poprawki i odsyła tekst do wydawnictwa.
6. Czasopismo ukazuje się w momencie, gdy do danego zeszytu zbierzemy co najmniej 10 artykułów. Tekstów może być też więcej, te decyzje podejmują redaktorzy naukowi serii. W związku z tym autor musi liczyć się z tym, że jego tekst ukaże się nawet do roku od momentu złożenia tekstu w Wydawnictwie. Wszelkich informacji udzielają redaktorzy Czasopisma Technicznego.