Czasopismo Techniczne

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek

Czasopismo Techniczne ukazuje się od roku 1883. Na początku publikowane było we Lwowie. Od roku 1946 tradycje wydawnicze Czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.
W Czasopiśmie Technicznym publikowane są wyłącznie oryginalne artykuły naukowe. Od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim.
Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne. Każdy tekst opiniowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora, w tym jednego z zagraniczną afiliacją.
Czasopismo Techniczne ukazuje się w następujących seriach: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Matematyka, Fizyka i Środowisko.

ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Czasopismo Techniczne, Volume 5

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Opublikowano online: 27 lutego 2019

Artykuły

Ilość

Glass protected timber façades – new sustainable façade typology

Czasopismo Techniczne, Volume 5, s. 5–22
Data publikacji online: 30 maja 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.050.10574

Cartography and landscape painting of the 17th and 18th centuries as iconographic sources

Czasopismo Techniczne, Volume 5, s. 23–32
Data publikacji online: 30 maja 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.051.10575

Role of the Department of Architecture Fundamentals and Architectural Design of Kyiv National University of Construction and Architecture in Shaping the Kyiv Architectural School

Czasopismo Techniczne, Volume 5, s. 33–40
Data publikacji online: 30 maja 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.052.10576

Intense colours in the latest works of architecture

Czasopismo Techniczne, Volume 5, s. 41–54
Data publikacji online: 30 maja 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.053.10577

The hydrodynamics of a fluidised bed reactor

Czasopismo Techniczne, Volume 5, s. 55–70
Data publikacji online: 30 maja 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.054.10578

The influence of polypropylene fibres on the properties of fresh and hardened concrete

Czasopismo Techniczne, Volume 5, s. 71–82
Data publikacji online: 30 maja 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.055.10579

A method for the automatic creation of bidirectional transportation paths for AGVs in Delmia QUEST

Czasopismo Techniczne, Volume 5, s. 83–94
Data publikacji online: 30 maja 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.056.10580