Czasopismo Techniczne

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek

Czasopismo Techniczne ukazuje się od roku 1883. Na początku publikowane było we Lwowie. Od roku 1946 tradycje wydawnicze Czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.
W Czasopiśmie Technicznym publikowane są wyłącznie oryginalne artykuły naukowe. Od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim.
Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne. Każdy tekst opiniowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora, w tym jednego z zagraniczną afiliacją.
Czasopismo Techniczne ukazuje się w następujących seriach: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Matematyka, Fizyka i Środowisko.

ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Opublikowano online: 31 stycznia 2019

Artykuły

Ilość

Preservation methods and revitalisation of river ecosystems in coastal territories

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 5–14
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.001.10041

The sacred in the landscape of the city

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 15–22
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.002.10042

Architecture of medieval breweries in Cistercian abbeys

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 23–34
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.003.10043

Landscape dominant element – an attempt to parameterize the concept

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 35–62
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.004.10044

Sunlight and atmosphere in the Ark of the Lord Church in Krakow

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 63–78
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.005.10045

Novel hydrogels modified with xanthan gum – synthesis and characterization

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 79–92
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.006.10046

Model tests of global stability of two types of lightning protection masts under wind action

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 93–112
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.007.10047

Verification of the spline method and its application to curvilinear objects

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 113–132
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.008.10048

The modelling of excavation protection in a highly urbanised environment

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 133–142
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.009.10049

The analysis of the reactive work of the Alden turbine

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 143–166
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.010.10050

Laser welding of pipe stubs made from super 304 steel. Numerical simulation and weld properties

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 167–176
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.011.10051

Application of it tools in optimization of logistics problems

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 177–186
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.012.10052

Composites based on polypropylene modified with natural fillers to increase stiffness

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 187-195
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.013.10053

The application of nimh batteries in a light-duty electric vehicle

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 197–222
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.014.10054

Laser forming of steel tubes

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 223–230
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.015.10055

Engineering safety- and security-related quality requirements

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 231–236
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.016.10056