Czasopismo Techniczne

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek

Czasopismo Techniczne ukazuje się od roku 1883. Na początku publikowane było we Lwowie. Od roku 1946 tradycje wydawnicze Czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.
W Czasopiśmie Technicznym publikowane są wyłącznie oryginalne artykuły naukowe. Od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim.
Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne. Każdy tekst opiniowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora, w tym jednego z zagraniczną afiliacją.
Czasopismo Techniczne ukazuje się w następujących seriach: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Matematyka, Fizyka i Środowisko.

ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 9

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Opublikowano online: 20 września 2018

Artykuły

Ilość

The role of the Vistula river in the spatial development of riverine residential districts in Cracow

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 9, s. 5-18
Data publikacji online: 20 września 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.127.8966

Modern trends in the formation of adaptive architecture

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 9, s. 19–32
Data publikacji online: 20 września 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.128.8967

A flexible system for localised sustainable development

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 9, s. 33–48
Data publikacji online: 20 września 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.129.8968

How Do They See Us from Afar: British Scholars and Romanesque and Gothic Architecture in Lesser Poland

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 9, s. 49–56
Data publikacji online: 20 września 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.130.8969

Flame retardants of polymeric materials – calculation of the oxygen index

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 9, s. 57–66
Data publikacji online: 20 września 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.131.8970

Parameters of the carslaw-jaeger equation describing the temperature distribution in the ground

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 9, s. 67–78
Data publikacji online: 20 września 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.132.8971

Determinants of land developers’ activity in Poland

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 9, s. 79–90
Data publikacji online: 20 września 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.133.8972

The reliability of masonry structures – evaluation methods for historical buildings

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 9, s. 91–108
Data publikacji online: 20 września 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.134.8973

Usage of a zero-sum differential game in the optimal control of an object described by a nonlinear model

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 9, s. 109–122
Data publikacji online: 20 września 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.135.8974

Reduction of acoustic cavitation noise emission with textile materials

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 9, s. 123–132
Data publikacji online: 20 września 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.136.8975

Adaptation of coutyards into covered and glazed atriums and its impact on the level of acoustic comfort inside – case study

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 9,
Data publikacji online: 20 września 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.137.8976

The quality of coal in Poland, Russia and Ukraine and its effect on dust emission into the atmosphere during combustion

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 9, s. 141–162
Data publikacji online: 20 września 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.138.8977

Measurements and simulation of CO2 concentration in a bedroom of a passive house

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 9, s. 163–180
Data publikacji online: 20 września 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.139.8978

The application of computed tomography in the automotive world – how industrial CT works

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 9, s. 181–188
Data publikacji online: 20 września 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.141.8980

Computed tomography as a quality control technique in the 3d modelling of injection- moulded car system components

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 9, s. 189–200
Data publikacji online: 20 września 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.140.8979