Czasopismo Techniczne

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek

Czasopismo Techniczne ukazuje się od roku 1883. Na początku publikowane było we Lwowie. Od roku 1946 tradycje wydawnicze Czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.
W Czasopiśmie Technicznym publikowane są wyłącznie oryginalne artykuły naukowe. Od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim.
Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne. Każdy tekst opiniowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora, w tym jednego z zagraniczną afiliacją.
Czasopismo Techniczne ukazuje się w następujących seriach: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Matematyka, Fizyka i Środowisko.

ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 7

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Opublikowano online: 29 lipca 2019

Artykuły

Ilość

Criterion for wind environment assessment with consideration to the effect of turbulence

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 7, s. 5-22
Data publikacji online: 29 lipca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.067.10718

An engineering method to measure structure-borne sounds transmitted through the building partitions

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 7, s. 23-31
Data publikacji online: 29 lipca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.069.10720

Study of noise originating from selected bridge expansion joints

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 7, s. 33-51
Data publikacji online: 29 lipca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.070.10721

Using piv for measuring wind velocity fields in front of and behind bulkheads made from nets of different solidity ratios

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 7, s. 53-62
Data publikacji online: 29 lipca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.071.10722

Model tests of dynamic action on the atmospheric boundary layer – linear configuration of ventilation towers on a rough terrain

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 7, s. 63-79
Data publikacji online: 29 lipca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.072.10723

A feasibility study of photovoltaic snow mitigation systems for flat roofs

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 7, s. 81-96
Data publikacji online: 29 lipca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.073.10724

New Polish guidelines regarding human exposure to vibrations in buildings

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 7, s. 97-109
Data publikacji online: 29 lipca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.074.10725

Model tests of dynamic action on the atmospheric boundary layer – concentric configuration of ventilation towers with a central ventilation chimney

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 7, s. 111-124
Data publikacji online: 29 lipca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.075.10726

Wind loads for designing the main wind-force resisting systems of cylindrical free-standing canopy roofs

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 7, s. 125-136
Data publikacji online: 29 lipca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.076.10727