Czasopismo Techniczne

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek

Czasopismo Techniczne ukazuje się od roku 1883. Na początku publikowane było we Lwowie. Od roku 1946 tradycje wydawnicze Czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.
W Czasopiśmie Technicznym publikowane są wyłącznie oryginalne artykuły naukowe. Od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim.
Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne. Każdy tekst opiniowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora, w tym jednego z zagraniczną afiliacją.
Czasopismo Techniczne ukazuje się w następujących seriach: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Matematyka, Fizyka i Środowisko.

ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 4

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Opublikowano online: 27 lutego 2019

Artykuły

Ilość

The significance and stylistic features of eclectic objects in the city of Kharkov

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 4, s. 5-22
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.040.10352

Colour as a tool in shaping the city image – based on the case of Mombasa

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 4, s. 23–36
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.041.10353

Issues with protecting medieval urban layouts from selected example towns in Lesser Poland

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 4, s. 37-44
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.042.10354

Lanckorona's market square in the context of the landscape

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 4, s. 45-70
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.043.10355

Archetypes in contemporary architecture

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 4, s. 71-84
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.044.10356

Health-affirming landscapes and sustainable architecture of modern schools

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 4, s. 85-102
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.045.10357

Mining influence in the area of the Pszczynka river and the method of riverbed restoration

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 4, s. 103-114
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.046.10358

The effect of the concentration of steel fibres on the properties of industrial floors

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 4, s. 115-132
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.047.10359

The reasons for hybrid light pole failures – an analytical study

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 4, s. 133–146
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.048.10360

The development and verification of a dynamic model of the Kawasaki RS010L industrial robot

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 4, s. 147–160
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.049.10361