Czasopismo Techniczne

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek

Czasopismo Techniczne ukazuje się od roku 1883. Na początku publikowane było we Lwowie. Od roku 1946 tradycje wydawnicze Czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.
W Czasopiśmie Technicznym publikowane są wyłącznie oryginalne artykuły naukowe. Od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim.
Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne. Każdy tekst opiniowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora, w tym jednego z zagraniczną afiliacją.
Czasopismo Techniczne ukazuje się w następujących seriach: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Matematyka, Fizyka i Środowisko.

ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 9

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Opublikowano online: 26 września 2019

Artykuły

Ilość

A housing market analysis for the city of Krakow

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 9, s. 57–70
Data publikacji online: 27 września 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.102.10884

Analysis of guyed lattice masts considering various types of mast shaft geometrical imperfections

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 9, s. 97–106
Data publikacji online: 27 września 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.099.10881

Cement paste microporosity analysis: a comparison of different experimental techniques

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 9, s. 71–80
Data publikacji online: 27 września 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.097.10879

Houses and skyscrapers of Manhattan – a horizontal or vertical city?

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 9, s. 45–56
Data publikacji online: 27 września 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.094.10876

Intelligent urban space as a factor in the development of smart cities

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 9, s. 5–16
Data publikacji online: 27 września 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.091.10873

Lipnica Murowana – historic heritage and its conservation protection

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 9, s. 33–44
Data publikacji online: 27 września 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.093.10875

Synagogues in Podkarpacie – prolegomenon to research

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 9, s. 17–32
Data publikacji online: 27 września 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.092.10874

The basic mechanical properties of the fluidised bed combustion fly ash-based geopolymer

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 9, s. 107–118
Data publikacji online: 27 września 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.100.10882

The influence of the demolition process on the environmental impact of reinforced concrete structures based on recycled aggregate

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 9, s. 81–96
Data publikacji online: 27 września 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.098.10880

The influence of the geometry of imperfect trusses on the loading of transversal roof bracings

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 9, s. 119–132
Data publikacji online: 27 września 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.101.10883