Czasopismo Techniczne

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek

Czasopismo Techniczne ukazuje się od roku 1883. Na początku publikowane było we Lwowie. Od roku 1946 tradycje wydawnicze Czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.
W Czasopiśmie Technicznym publikowane są wyłącznie oryginalne artykuły naukowe. Od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim.
Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne. Każdy tekst opiniowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora, w tym jednego z zagraniczną afiliacją.
Czasopismo Techniczne ukazuje się w następujących seriach: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Matematyka, Fizyka i Środowisko.

ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 6

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Opublikowano online: 28 czerwca 2019

Artykuły

Ilość

The sphere in architecture as an example of an elementary form

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 6, s. 91–106
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.063.10616

The role of parish churches and adjacent parish facilities in a city’s spatial structure

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 6, s. 37–48
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.059.10612

Sensitivity analysis of the dynamic response of a frame. Part II: Harmonic and seismic excitations

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 6, s. 135–148
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.066.10619

Sensitivity analysis of the dynamic response of a frame. Part I: Direct differentiation method

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 6, s. 119–134
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.065.10618

Protection of historical trees in the city area using the example of a historical manor alley in Zemborzyce

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 6, s. 81–90
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.062.10615

On the European Cultural Heritage Route of Residence of the Radziwiłłs – Castle in Ołyka, Volhynia

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 6, s. 107–118
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.064.10617

Fifty shades of Las Vegas

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 6, s. 49–62
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.060.10613

Does colour planning matter? Reflection on the impact and coordination of colour planning in Poland and Slovakia

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 6, s. 17–36
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.058.10611

Common places – analysis of spatial structures conducive to their functioning

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 6, s. 5–16
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.057.10610

Applying the idea of creativity – creative syntax as a tool of placemaking. Case study of the downtown area of Poznan in Poland

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 6, s. 63–80
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.061.10614