Energetyka – Społeczeństwo – Polityka

Redaktor naczelny: Paweł Ruszkowski
Zastępcy redaktora naczelnego: Katarzyna Iwińska, Paweł Skowroński, Grzegorz Wiśniewski
Sekretarz redakcji: Paweł Matuszewski

Tytuł naszego czasopisma „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka” zawiera następujące przesłanie: wpływ polityki na procesy decyzyjne w energetyce wymaga zrównoważenia przez oddziaływanie ze strony społeczeństwa obywatelskiego.

Gra interesów tocząca się wewnątrz branży energetycznej oraz pomiędzy energetyką a instytucjami władzy prowadzi do systemowego podporządkowania energetyki zmieniającej się koniunkturze politycznej. Aktualnie stosowane formy konsultacji społecznych oraz procedury zasięgania opinii przez instytucje władzy państwowej nie gwarantują konsensusu pomiędzy uczestnikami procesów gospodarczych i politycznych. Atmosfera w kraju daleka jest od standardów merytorycznego dialogu i poszanowania zasad współżycia społecznego. Sytuację tę traktujemy jako wskazówkę, aby inaczej zagospodarować przestrzeń debaty o tym, jak widzimy przyszłość energetyki.

Publikowanie czasopisma "Energetyka – Społeczeństwo – Polityka" na Portalu Czasopism Naukowych jest finansowane w ramach umowy nr 724/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Właściciel czasopisma:
Collegium Civitas, Warszawa, Polska
Wydawca czasopisma:
Collegium Civitas, Warszawa, Polska

ISSN 2450-0704
e-ISSN 2450-2545

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2017, Numer 2 (6)

Redaktor naczelny: Paweł Ruszkowski
Zastępcy redaktora naczelnego: Katarzyna Iwińska, Paweł Skowroński, Grzegorz Wiśniewski
Opublikowano online: 25 lipca 2018

Artykuły

Ilość

Perspektywy przemian systemowych górnictwa i energetyki w świetle polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2017, Numer 2 (6), s. 7-22
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/24500704ESP.17.001.8857

Sektor węglowy Unii Europejskiej na początku XXI wieku – import zamiast wydobycia?

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2017, Numer 2 (6), s. 23-37
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/24500704ESP.17.002.8858

Zmierzch węgla kamiennego w Polsce

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2017, Numer 2 (6), s. 39-52
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/24500704ESP.17.003.8859

Scenariusz średnich kosztów energii elektrycznej do roku 2050 oraz cen w taryfach za energię elektryczną dla wybranych grup odbiorców do roku 2030

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2017, Numer 2 (6), s. 53-80
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/24500704ESP.17.004.8860

Polityka energetyczna – dokumenty

Scenariusze przemian systemowych górnictwa węgla kamiennego i brunatnego w Polsce a polityka energetyczna państwa. Nieautoryzowany zapis wybranych fragmentów dyskusji podczas Seminarium Energetycznego Collegium Civitas 21 listopada 2017 roku  

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2017, Numer 2 (6), s. 81-89
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/24500704ESP.17.005.8861

Stanowisko Seminarium Energetycznego Collegium Civitas w sprawie polityki energetycznej rządu RP 16 stycznia 2018 roku

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2017, Numer 2 (6), s. 91-94
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/24500704ESP.17.006.8862

Interpelacja poselska do prezesa Rady Ministrów w sprawie strategii polskiej polityki energetycznej w perspektywie do roku 2050

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2017, Numer 2 (6), s. 95-97
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/24500704ESP.17.007.8863

Odpowiedź Ministra Energii na interpelację pana posła Norberta Obryckiego z 8 marca 2018 roku

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2017, Numer 2 (6),
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/24500704ESP.17.008.8864

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.