Artykuły

Ilość

Perspektywy przemian systemowych górnictwa i energetyki w świetle polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2017, Numer 2 (6), s. 7-22
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/24500704ESP.17.001.8857

Sektor węglowy Unii Europejskiej na początku XXI wieku – import zamiast wydobycia?

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2017, Numer 2 (6), s. 23-37
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/24500704ESP.17.002.8858

Zmierzch węgla kamiennego w Polsce

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2017, Numer 2 (6), s. 39-52
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/24500704ESP.17.003.8859

Scenariusz średnich kosztów energii elektrycznej do roku 2050 oraz cen w taryfach za energię elektryczną dla wybranych grup odbiorców do roku 2030

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2017, Numer 2 (6), s. 53-80
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/24500704ESP.17.004.8860

Polityka energetyczna – dokumenty

Scenariusze przemian systemowych górnictwa węgla kamiennego i brunatnego w Polsce a polityka energetyczna państwa. Nieautoryzowany zapis wybranych fragmentów dyskusji podczas Seminarium Energetycznego Collegium Civitas 21 listopada 2017 roku  

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2017, Numer 2 (6), s. 81-89
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/24500704ESP.17.005.8861

Stanowisko Seminarium Energetycznego Collegium Civitas w sprawie polityki energetycznej rządu RP 16 stycznia 2018 roku

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2017, Numer 2 (6), s. 91-94
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/24500704ESP.17.006.8862

Interpelacja poselska do prezesa Rady Ministrów w sprawie strategii polskiej polityki energetycznej w perspektywie do roku 2050

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2017, Numer 2 (6), s. 95-97
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/24500704ESP.17.007.8863

Odpowiedź Ministra Energii na interpelację pana posła Norberta Obryckiego z 8 marca 2018 roku

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2017, Numer 2 (6),
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/24500704ESP.17.008.8864

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.