Artykuły

Ilość

Od redakcji

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 1 (7), s. 5-6
Data publikacji online: 2019

Główne przesłanki polityki rządu wobec energetyki w świetle Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Wodór paliwem pierwszej połowy XXI wieku

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 1 (7), s. 7-21
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500704ESP.18.001.10223

Polityka energetyczna a grupy interesów

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 1 (7), s. 23-37
Data publikacji online: 22 marca 2019
DOI 10.4467/24500704ESP.18.002.10224

Spór odnawialnych źródeł energii z atomem  

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 1 (7), s. 39-44
Data publikacji online: 22 marca 2019
DOI 10.4467/24500704ESP.18.003.10225

Niestabilność prawa w sektorze odnawialnych źródeł energii i jej skutki

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 1 (7), s. 45-57
Data publikacji online: 22 marca 2019
DOI 10.4467/24500704ESP.18.004.10226

Odnawialne źródła energii – ochrona powietrza – ochrona klimatu

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 1 (7), s. 59-80
Data publikacji online: 22 marca 2019
DOI 10.4467/24500704ESP.18.005.10227

Polityka energetyczna rządu wobec sektora odnawialnych źródeł energii w świetle raportu Naczelnej Izby Kontroli oraz Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Nieautoryzowany zapis wybranych fragmentów dyskusji Seminarium Energetycznego Collegium Civitas 22 stycznia 2019 roku

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 1 (7), s. 81-90
Data publikacji online: 22 marca 2019
DOI 10.4467/24500704ESP.18.006.10242

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.