Polityka energetyczna rządu wobec sektora odnawialnych źródeł energii w świetle raportu Naczelnej Izby Kontroli oraz Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Nieautoryzowany zapis wybranych fragmentów dyskusji Seminarium Energetycznego Collegium Civitas 22 stycznia 2019 roku

Paweł Ruszkowski,

Kazimierz Grajcarek,

Adam Krynicki,

Jarosław Pałasz,

Tomasz Kowalak

Abstrakt

Energy Policy of Polish Government to Renevables Energy Sources from the perspective of the Report of The Supreme Audit Office and of Poland’ Energy Policy to the Year 2040
Selected parts of discussion during the Collegium Civitas Energy Seminar, January 22, 2019. Discussion concerned with following issues: Energy Policy of Polish Government to Renevables Energy Sources, political support to conventional energy strategy, the future of the hard coal sector, political determinants of EU climate policy, the participative role of Public Opinion in the process of energy policy creation, the costs of the electric energy production in the  different technologies, energy independence of the state.

Słowa kluczowe: Energy policy, renevables energy sources, climate policy, conventional energy policy, politics
References

[1] Ministerstwo Energii (2018), Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (PEP 2040), https://www.gov.pl/documents/33372/436746/PEP2040_projekt_v12_2018-11-23.pdf/ee3374f4-10c3-5ad8-1843-f58dae119936

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.