Główne przesłanki polityki rządu wobec energetyki w świetle Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Wodór paliwem pierwszej połowy XXI wieku

Andrzej Sikora,

Mateusz Sikora

Abstrakt

Polish Ministry of Energy has announced for consultation a draft of The Polish Energy Policy till 2040 (PEP2040's). Authors discuss assumptions and general thesis showed by government and stated that the strategic objectives of PEP2040's are incompatible with the European climate policy. Document don’t contain criteria, policies and measures that are necessary to prepare the plan for energy and climate policy resulting from EU obligations under the Paris Agreement, which has also been ratified by Poland. Authors suggest that this document can only be considered as an introduction to the discussion. The global energy and climate policy forces to look for alternative solutions and sources of cheap electricity. We know what hydrogen is, we can accumulate and transform it into electricity. Authors hope that after reading the text in the reader's mind, the question will arise when the „hydrogen era breaks out”.

 

Słowa kluczowe: Polish Energy Policy, natural gas, hydrogen, methane, hydrates, natural gas liquids, climate changes, energy
References

[1] Ministerstwo Energii (2018), Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (PEP 2040), https://www.gov.pl/documents/33372/436746/PEP2040_projekt_v12_2018-11-23.pdf/ee3374f4-10c3-5ad8-1843-f58dae119936

[2] ft//rzw (2018), Dokument końcowy szczytu klimatycznego w Katowicach przyjęty, TVN24, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/cop24-strony-przyjely-dokument-koncowy-szczytu-w-katowicach,892704.html

[3] Sikora A. (2019), Dopokąd…, „Chemia Przemysłowa" nr 1/ (716)

[4] Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2018 poz. 2538

[5] awi, aleBank.pl (2019), Prezes URE: Ustawa ws. cen prądu powinna być pilnie znowelizowana, aleBank.pl, https://alebank.pl/prezes-ure-ustawa-dotyczaca-cen-energii-elektrycznej-powinna-byc-pilnie-znowelizowana/

[6] Soroko T. (brak roku), 20 pytań o nową ustawę i ceny energii, https://www.linkedin.com/pulse/20-pyta%C5%84-o-now%C4%85-ustaw%C4%99-i-ceny-energii-tomasz-soroko/

[7] WNP.PL (Ireneusz Chojnacki) (2019), Piotr Zawistowski: Trzeba nowej koncepcji handlu energią w Polsce, wnp.pl, https://energetyka.wnp.pl/piotr-zawistowski-trzeba-nowej-koncepcji-handlu-energia-w-polsce,338538_1_0_0.html   

[8] Świrski K. (2019), PEP 20140 - czy rozwiązuje wszystkie problemy? Szersza analiza, Konrad Świrski Blog, http://konradswirski.blog.tt.com.pl/pep-2040-rozwiazuje-wszystkie-problemy-szersza-analiza/

[9] Najwyższa Izba Kontroli (2018), ROZWÓJ SEKTORA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, Informacja o wynikach kontroli, KGP.430.022.2017, Nr ewid. 171/2017/P/17/020/KGP, https://www.nik.gov.pl/plik/id,18357,v,artykul_17275.pdf

[10] Główny Urząd Statystyczny (2018), Energia ze źródeł odnawianych w 2017 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/energia-ze-zrodel-odnawialnych-w-2017-roku,10,1.html

[11] Sikora M.P. (2018), Energetyka jądrowa na świecie – stan w końcu 2018 roku, „Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna. Biuletyn informacyjny Państwowej Agencji Atomistyki" nr 4, https://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252F2018%252Fmateusz_sikora_biuletyn_paa.pdf

[12] Ministerstwo Energii (2018), Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego – załącznik nr 1 do Polityki energetycznej Polski do 2040 roku , (PEP2040), https://www.gov.pl/documents/33372/436746/Wnioski_z_analiz_do_PEP2040_2018-11-23.pdf/1481a6a9-b87f-a545-4ad8-e1ab467175cf

[13] Rada Ministrów (2009), Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, M.P. z 2010 r. nr 2, poz.11, https://www.gov.pl/web/energia/polityka-energetyczna-polski-do-2030-roku

[14] Schnell Ch. (2018),  Czy PEP 2040 to strategia energetyczna? (ANALIZA), BiznasAlert.pl, https://biznesalert.pl/pep-2040-strategia-energetyczna-analiza/ (dostęp 26 listopad 2018)

[15] Ministerstwo Energii (2019), Projekt Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, https://www.gov.pl/web/energia/projekt-krajowego-planu-na-rzecz-energii-i-klimatu-na-lata-2021-2030

[16] Biały R.,  Janusz P., Łaciak M., Sikora A., Sikora M., Szurlej A. (2018), Petrochemia staje się siłą napędową wykorzystania ropy naftowej i odbiorcą nadwyżek gazu płynnego”, "Przemysł Chemiczny" nr 12, DOI: 10.15199/62.2018.12.13

[17] Schmidt G. (2004), Methane: A Scientific Journey from Obscurity to Climate Super-Stardom, The NASA Goddard Institute for Space Studies, https://www.giss.nasa.gov/research/features/200409_methane/

[18] Seafloor mounds (2015), https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seafloor_mounds.jpg

[19] Klima K., Sikora A. (2016), Wszechobecny. Mamy wodór i co dalej…?, cz. 1, „Energetyka Cieplna i Zawodowa" nr 2 (628)

[20] Klima K., Sikora A. (2016), Zamknięta w  wodorze. Mamy wodór i co dalej…?, cz.2  „Energetyka Cieplna i Zawodowa" nr 36 (634)

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.