Od redakcji

Paweł Ruszkowski

Abstrakt

Przedstawienie treści 7 numeru  czasopisma "Energetyka - Społeczeństwo - Polityka"
 

Słowa kluczowe: Energetyka - Społeczeństwo - Polityka nr 1/2018 (7)

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.