Rada Naukowo-Programowa

Andrzej Cylwik, Neo-Doradcy, Polska

Anna Fornalczyk, Politechnika Łódzka, Polska

Andrzej Guła, Krakowski Alarm Smogowy, Polska

Leszek Jesień, Collegium Civitas, Polska

Marian Kłysz, Tauron, Polska

Tomasz Kowalak, niezależny ekspert / indepentent expert, Polska

Małgorzata Molęda-Zdziech, Szkoła Główna Handlowa, Polska

Maciej Nowicki, Politechnika Warszawska – przewodniczący / Chairman, Polska

Jarosław Pałasz, niezależny ekspert / indepentent expert, Polska

Rafał Pankowski, Collegium Civitas, Polska

Andrzej Sikora, niezależny ekspert / indepentent expert, Polska

Tomasz Siewierski, Politechnika Łódzka, Polska

Zbigniew Styczyński, Centrum Odnawialnych Źródeł Energii Saksonii-Anhalt (ZERE) Magdeburg, Niemcy

Marek Wodawski, niezależny ekspert  / indepentent expert, Polska

Andrzej Zybała, Szkoła Główna Handlowa, Polska

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.