Oświadczenia, umowy, formularze

Oświadczenie Autora: Oswiadczenie_autora_pl_ESP.pdf

Szablon artykułu do pobrania: Szablon artykułu_PL_ESP.pdf

Formularz recenzencki: Formularz recenzencki_PL_ESP.pdf

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.