Energetyka – Społeczeństwo – Polityka

Redaktor naczelny: Paweł Ruszkowski
Zastępcy redaktora naczelnego: Katarzyna Iwińska, Paweł Skowroński, Grzegorz Wiśniewski
Sekretarz redakcji: Paweł Matuszewski

Tytuł naszego czasopisma „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka” zawiera następujące przesłanie: wpływ polityki na procesy decyzyjne w energetyce wymaga zrównoważenia przez oddziaływanie ze strony społeczeństwa obywatelskiego.

Gra interesów tocząca się wewnątrz branży energetycznej oraz pomiędzy energetyką a instytucjami władzy prowadzi do systemowego podporządkowania energetyki zmieniającej się koniunkturze politycznej. Aktualnie stosowane formy konsultacji społecznych oraz procedury zasięgania opinii przez instytucje władzy państwowej nie gwarantują konsensusu pomiędzy uczestnikami procesów gospodarczych i politycznych. Atmosfera w kraju daleka jest od standardów merytorycznego dialogu i poszanowania zasad współżycia społecznego. Sytuację tę traktujemy jako wskazówkę, aby inaczej zagospodarować przestrzeń debaty o tym, jak widzimy przyszłość energetyki.

Publikowanie czasopisma "Energetyka – Społeczeństwo – Polityka" na Portalu Czasopism Naukowych jest finansowane w ramach umowy nr 724/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Właściciel i wydawca czasopisma:
Collegium Civitas, Warszawa, Polska
 

ISSN 2450-0704
e-ISSN 2450-2545

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 1 (7)

Redaktor naczelny: Paweł Ruszkowski
Zastępcy redaktora naczelnego: Katarzyna Iwińska, Paweł Skowroński, Grzegorz Wiśniewski
Sekretarz redakcji: Paweł Matuszewski
Opublikowano online: 2018

Artykuły

Ilość

Od redakcji

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 1 (7), s. 5-6
Data publikacji online: 2019

Główne przesłanki polityki rządu wobec energetyki w świetle Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Wodór paliwem pierwszej połowy XXI wieku

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 1 (7), s. 7-21
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500704ESP.18.001.10223

Polityka energetyczna a grupy interesów

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 1 (7), s. 23-37
Data publikacji online: 22 marca 2019
DOI 10.4467/24500704ESP.18.002.10224

Spór odnawialnych źródeł energii z atomem  

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 1 (7), s. 39-44
Data publikacji online: 22 marca 2019
DOI 10.4467/24500704ESP.18.003.10225

Niestabilność prawa w sektorze odnawialnych źródeł energii i jej skutki

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 1 (7), s. 45-57
Data publikacji online: 22 marca 2019
DOI 10.4467/24500704ESP.18.004.10226

Odnawialne źródła energii – ochrona powietrza – ochrona klimatu

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 1 (7), s. 59-80
Data publikacji online: 22 marca 2019
DOI 10.4467/24500704ESP.18.005.10227

Polityka energetyczna rządu wobec sektora odnawialnych źródeł energii w świetle raportu Naczelnej Izby Kontroli oraz Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Nieautoryzowany zapis wybranych fragmentów dyskusji Seminarium Energetycznego Collegium Civitas 22 stycznia 2019 roku

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 1 (7), s. 81-90
Data publikacji online: 22 marca 2019
DOI 10.4467/24500704ESP.18.006.10242

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.