Edukacja Etyczna Czasopismo filozoficzne

Czasopismo filozoficzne Edukacja Etyczna powstało przede wszystkim po to, aby umożliwić swobodną i rzeczową wymianę poglądów oraz doświadczeń na temat tego, jakiej etyki potrzebujemy we współczesnym świecie.

Chcielibyśmy, aby na łamach naszego serwisu internetowego mógł wypowiedzieć się każdy, dla kogo problemy etyczne wydają się ważne i kto widzi potrzebę dyskusji na temat zagadnień takich jak: natura etyki, tożsamość moralna współczesnego człowieka,  etyka badań w naukach humanistycznych i szczegółowych, etyka medyczna, bioetyka, etyka jako przedmiot, którego naucza się na uniwersytetach i w szkołach, etyka w życiu codziennym [chcielibyśmy podjąć takie problemy jak: rasizm, szowinizm, dyskryminacja, ksenofobia, tolerancja itp.], teorie wartości w Polsce, Europie i na świecie.

Chcielibyśmy, aby nasze pismo – również z pomocą naszych Czytelników – przyczyniało się do polepszenia jakości kształcenia w zakresie etyki.

Od 6 numeru czasopismo jest współwydawane przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu. W 2015 r. czasopismo zostało umieszczone na liście B czasopism punktowanych przez MNiSW [5 pkt za publikację].

ISSN 2083-8972
Punkty MNISW: 5
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum