Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia

Redaktor naczelny: Tarzycjusz Buliński
Zastępca redaktora naczelnego: Mariusz Kairski
Sekretarz redakcji: Katarzyna Linda-Grycza

Czasopismo „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” jest periodykiem naukowym, w którym zamieszczane są artykuły naukowe oraz inne teksty naukowe z zakresu antropologii kulturowej/etnologii, socjologii, pedagogiki, historii, folklorystyki, studiów kulturowych oraz innych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych stosujących etnografię jako praktykę badawczą.
Czasopismo jest rocznikiem.
Wersja pierwotna czasopisma jest wersją elektroniczną w formule open access.
Artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie są zawsze recenzowane w procedurze double blind-review.

ISSN 2392-0971
e-ISSN 2543-9537
Właściciel czasopisma:
Zakład Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny, Uniwersytet Gdański

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2016, Numer 2/2016

Redaktor naczelny: Tarzycjusz Buliński
Zastępca redaktora naczelnego: Mariusz Kairski
Sekretarz redakcji: Katarzyna Linda-Grycza
Opublikowano online: 17 lutego 2017

Artykuły

Ilość

Antropologia: metoda, teoria, doświadczenie osobiste

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2016, Numer 2/2016, s. 5–13
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/254395379EPT.16.001.6480

STUDIA

Wiara, nadzieja i autorytet. Praktyki uzdrowicielskie na Podolu Wschodnim

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2016, Numer 2/2016, s. 17–45
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/254395379EPT.16.002.6481

Sobreparto and the lonely childbirth: Postpartum illness and embodiment of emotions among Andean migrants in Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2016, Numer 2/2016, s. 47–71
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/254395379EPT.16.003.6482

Wspólnota znaczeń czy nowoplemię? Etnograficzne badania warszawskiej społeczności couchsurfingowej

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2016, Numer 2/2016, s. 73–100
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/254395379EPT.16.004.6483

Wypisywanie życia. Etnograficzne spotkanie z Walerią Prochownik – pisarką z żywieckiego Sporysza

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2016, Numer 2/2016, s. 101–121
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/254395379EPT.16.005.6484

METODY

Między survey research a obserwacją uczestniczącą: rozdarcia metodologiczno-tożsamościowe w polskiej etnologii/antropologii kulturowej w XXI wieku

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2016, Numer 2/2016, s. 123–136
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/254395379EPT.16.006.6485

Badania terenowe jako gwarancja empiryzmu antropologii? (Komentarz do artykułu Łukasza Kaczmarka Między survey research a obserwacją uczestniczącą: rozdarcia metodologiczno-tożsamośąciowe w polskiej etnologii/antropologii kulturowej w XXI wieku)

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2016, Numer 2/2016, s. 137–143
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/254395379EPT.16.007.6486

Siedem ideałów (Komentarz do artykułu Łukasza Kaczmarka Między survey research a obserwacją uczestniczącą: rozdarcia metodologiczno-tożsamośąciowe w polskiej etnologii/antropologii kulturowej w XXI wieku)

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2016, Numer 2/2016, s. 145–147
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/254395379EPT.16.008.6487

Kwestionariusze etnograficzne i prawo zadawania pytań

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2016, Numer 2/2016, s. 149–176
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/254395379EPT.16.009.6488

SPOJRZENIA

Błędne koło błazna, czyli krok wstecz z letniej kuchni Gulnary

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2016, Numer 2/2016, s. 177–188
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/254395379EPT.16.010.6489

Ułożyć świat na nowo. Rekonstrukcja koncepcji Tima Ingolda (cz. I)

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2016, Numer 2/2016, s. 189–209
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/254395379EPT.16.011.6490

INSPIRACJE

Teren marzeń. Antropolog daleko w domu (przełożył Michał Żerkowski)

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2016, Numer 2/2016, s. 211–231
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/254395379EPT.16.012.6491

NOTATKI, PRZEBŁYSKI, IMPRESJE

Inna strona ludowej muzyki (dziennik terenowy – fragmenty)

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2016, Numer 2/2016, s. 235–240
Data publikacji online: 2017

RECENZJE I SPRAWOZDANIA