Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia

Redaktor naczelny: Tarzycjusz Buliński
Zastępca redaktora naczelnego: Mariusz Kairski
Sekretarz redakcji: Katarzyna Linda-Grycza

Czasopismo „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” jest periodykiem naukowym, w którym zamieszczane są artykuły naukowe oraz inne teksty naukowe z zakresu antropologii kulturowej/etnologii, socjologii, pedagogiki, historii, folklorystyki, studiów kulturowych oraz innych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych stosujących etnografię jako praktykę badawczą.
Czasopismo jest rocznikiem.
Wersja pierwotna czasopisma jest wersją elektroniczną w formule open access.
Artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie są zawsze recenzowane w procedurze double blind-review.

ISSN 2392-0971
e-ISSN 2543-9537
Właściciel czasopisma:
Zakład Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny, Uniwersytet Gdański

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2017, Numer 3/2017

Redaktor naczelny: Tarzycjusz Buliński
Zastępca redaktora naczelnego: Mariusz Kairski
Opublikowano online: 2018

Artykuły

Ilość

Polskie badania antropologiczne w Amazonii

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2017, Numer 3/2017, s. 7–17
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.17.001.9237

O drodze do antropologii, badaniach terenowych i etyce z Aleksandrem Posern-Zielińskim rozmawia Filip Wróblewski

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2017, Numer 3/2017, s. 19–42
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.17.002.9238

Robak zjada jaguara: procesy tworzenia relacji z perspektywy Amazonii zachodniej

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2017, Numer 3/2017, s. 45–86
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.17.003.9239

Niespecyficzne duchy, przewrotne opowieści – budowanie wyobrażeń na temat osób nie-ludzkich w narracjach ludu Arabela (Amazonia peruwiańska)

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2017, Numer 3/2017, s. 87–118
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.17.004.9240

Diabeł w sutannie, czyli ontologia pewnych bytów według Indian Matsigenka z peruwiańskiej Amazonii

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2017, Numer 3/2017, s. 119–136
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.17.005.9241

Inchatoshi, ivenki, ivinishi – rośliny z lasu i ogrodu. Wprowadzenie do problematyki badań z zakresu etnobotaniki medycznej wśród Indian Asháninka z Amazonii peruwiańskiej

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2017, Numer 3/2017, s. 137–154
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.17.006.9242

Del sueño a la eternidad. Ritos funerarios en la Guajira venezolana

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2017, Numer 3/2017, s. 155–189
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.17.007.9243

Język i małżeństwo. Różnice kulturowe pośród Indian Wari’ i Moré z perspektywy antropologii historycznej

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2017, Numer 3/2017, s. 191–210
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.17.008.9244

Reproduction and aggression: shamanic practices among Quichuas from Ecuador (Imbabura and Chimborazo Provinces)

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2017, Numer 3/2017, s. 211–234
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.17.009.9245

Kosmologiczna deixis oraz perspektywizm indiański

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2017, Numer 3/2017, s. 235–258
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.17.010.9246

Some Remarks on the Studies of the Amazonian Prehistory

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2017, Numer 3/2017, s. 259–273
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.17.011.9247

Wojna i pokój w społeczeństwie Bora w Amazonii peruwiańskiej

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2017, Numer 3/2017, s. 275–286
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.17.012.9248

Pomiędzy zawłaszczaniem a przyswajaniem. O badaniu, ochronie i praktykowaniu ludowych tradycji muzycznych

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2017, Numer 3/2017, s. 287–301
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.17.013.9249

Ułożyć świat na nowo. Rekonstrukcja koncepcji Tima Ingolda (cz. II)

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2017, Numer 3/2017, s. 303–329
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.17.014.9250

Recenzje

Etnograf w gościach

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2017, Numer 3/2017, s. 333–339
Data publikacji online: 26 września 2018