Artykuły

Ilość

Nowa humanistyka i język współczesnej pedagogiki. Interdyscyplinarne przesłania.

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 2 (2019),
Data publikacji online: 2019

Historical Concept of Philosophy of Education

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 2 (2019),
Data publikacji online: 2019

We władzy słów i spojrzenia. Bartleby, impotencja władzy i nawiedzony uniwersytet 

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 2 (2019),
Data publikacji online: 2019

O tym, co z relatywizmu nie wynika. Perspektywa współczesnej socjologii wiedzy naukowej.

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 2 (2019),
Data publikacji online: 2019

Education and Freedom. An Essay on Józef Tischner’s Pedagogical Thought

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 2 (2019),
Data publikacji online: 20 czerwca 2019

Obraz wychowania w powieści Jamesa Joyce’a Portret artysty z czasów młodości.  Część pierwsza: religijne podstawy wychowania

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 2 (2019),
Data publikacji online: 2019

Obraz wychowania w powieści Jamesa Joyce’a Portret artysty z czasów młodości. Część druga: Cele, metody i efekty wychowania

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 2 (2019),
Data publikacji online: 2019

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.