Folia Quaternaria

Redaktor naczelny: Marek Krąpiec

„Folia Quaternaria” jest czasopismem naukowym związanym z Komisją Paleogeografii Czwartorzędu, która działa przy Wydziale IV Przyrodniczym Polskiej Akademii Umiejętności. Zeszyty ukazują się raz w roku. „Folia Quaternaria” jest kontynuacją serii wydawniczej „Starunia”, której 30 zeszytów ukazało się w latach 1934–1953 nakładem Polskiej Akademii Umiejętności. Zeszyty 1–63 „Folia Quaternaria” wydane zostały przez Oddział Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w latach 1960–1992. Począwszy od zeszytu 64, wydawnictwo jest własnością Komisji Paleogeografii Czwartorzędu. Czasopismo wydawane jest w języku angielskim.

ISSN 0015-573X
e-ISSN 2199-5915
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Folia Quaternaria, 2017, Vol. 85 (2017)

Redaktor naczelny: Marek Krąpiec
Opublikowano online: 21 grudnia 2017

Artykuły

Ilość

Archaeological research results of the settlement micro-region in the area of Ulów in Middle Roztocze in the light of the project "Roztocze - the ancient terra incognita?..."

Folia Quaternaria, 2017, Vol. 85 (2017), s. 5–47
Data publikacji online: 21 grudnia 2017
DOI 10.4467/21995923FQ.17.001.8143

The oldest traces of human settlement in the vicinity of Ulów in Middle Roztocze (SE Poland)

Folia Quaternaria, 2017, Vol. 85 (2017), s. 49–64
Data publikacji online: 21 grudnia 2017
DOI 10.4467/21995923FQ.17.002.8144

Abiotic environmental conditions of former settlement in the vicinity of Ulów in Roztocze (SE Poland)

Folia Quaternaria, 2017, Vol. 85 (2017), s. 65–79
Data publikacji online: 21 grudnia 2017
DOI 10.4467/21995923FQ.17.003.8145

Plant exploitation by the inhabitants of the Wielbark culture settlement complex near the village Ulów, SE Poland, at the background of the natural environment

Folia Quaternaria, 2017, Vol. 85 (2017), s. 81–108
Data publikacji online: 21 grudnia 2017
DOI 10.4467/21995923FQ.17.004.8146

Skeletal remains from the cemeteries of the Ulów settlement complex (3rd-5th century AD) – anthropological analysis

Folia Quaternaria, 2017, Vol. 85 (2017), s. 109–116
Data publikacji online: 21 grudnia 2017
DOI 10.4467/21995923FQ.17.005.8147

Use-wear analysis of flint artefacts from the barrows of the Corded Ware Culture in Ulów

Folia Quaternaria, 2017, Vol. 85 (2017), s. 117–134
Data publikacji online: 21 grudnia 2017
DOI 10.4467/21995923FQ.17.006.8148