Folia Quaternaria

Redaktor naczelny: Marek Krąpiec

„Folia Quaternaria” jest czasopismem naukowym związanym z Komisją Paleogeografii Czwartorzędu, która działa przy Wydziale IV Przyrodniczym Polskiej Akademii Umiejętności. Zeszyty ukazują się raz w roku. „Folia Quaternaria” jest kontynuacją serii wydawniczej „Starunia”, której 30 zeszytów ukazało się w latach 1934–1953 nakładem Polskiej Akademii Umiejętności. Zeszyty 1–63 „Folia Quaternaria” wydane zostały przez Oddział Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w latach 1960–1992. Począwszy od zeszytu 64, wydawnictwo jest własnością Komisji Paleogeografii Czwartorzędu. Czasopismo wydawane jest w języku angielskim.

ISSN 0015-573X
e-ISSN 2199-5915
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Folia Quaternaria, 2016, Vol. 84 (2016)

Redaktor naczelny: Marek Krąpiec
Opublikowano online: 20 grudnia 2016

Artykuły

Ilość

Chipped and ground stone implements from the Middle Neolithic site of Polgár 31 (North-East Hungary)

Folia Quaternaria, 2016, Vol. 84 (2016), s. 5-66
Data publikacji online: 20 grudnia 2016
DOI 10.4467/21995923FQ.16.001.5992

The evolution of chipped stone industries in the “Polgár Island” from the Middle Neolithic to the Early Copper Age

Folia Quaternaria, 2016, Vol. 84 (2016), s. 67-84
Data publikacji online: 20 grudnia 2016
DOI 10.4467/21995923FQ.16.002.5993

Plant remains from the Late Neolithic settlement of Polgár-Bosnyákdomb

Folia Quaternaria, 2016, Vol. 84 (2016), s. 85-98
Data publikacji online: 20 grudnia 2016
DOI 10.4467/21995923FQ.16.003.5994

Polgár-Bosnyákdomb, a Late Neolithic tell-like settlement on Polgár Island (NE Hungary). Preliminary results of the investigations

Folia Quaternaria, 2016, Vol. 84 (2016),
Data publikacji online: 20 grudnia 2016
DOI 10.4467/21995923FQ.16.004.5995