Rada naukowa

Prof. dr hab. Stefan W. Alexandrowicz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie)

Prof. dr hab. Leszek Starkel ( Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PA)

Prof. dr Kenneth Gregory (Department of Cross-Cultural and Regional Studies, University of Copenhagen)