Zespół redakcyjny

prof. dr Marek Krąpiec (redaktor naczelny)

dr Magdalena Moskal-del Hoyo (sekretarz)

prof. dr Krzysztof Borówka,

dr Krzysztof Dudek (redaktor językowy),

prof. dr Janusz K. Kozłowski,

prof. dr Henryk Kubiak,

dr hab. Włodzimierz Margielewski,

prof. dr Adam Walanus (redaktor statystyczny),

prof. dr Krystyna Wasylikowa,