Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
Prof. dr hab. Marek Krąpiec

Redaktor językowy
Dr Krzysztof Dudek

Redaktorzy
Prof. dr hab. Krzysztof Borówka
Prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski
Prof. dr hab. Henryk Kubiak
Dr hab. Włodzimierz Margielewski
Prof. dr hab. Krystyna Wasylikowa

Redaktor statystyczny
Prof. dr hab. Adam Walanus 

Sekretarz redakcji
Dr Magdalena Moskal-del Hoyo