Recenzenci

RECENZENCI TOMU 86 (2018)

dr habil. Agnieszka Czekaj-Zastawny (Poland)

dr habil. Gábor Kalla (Hungary)

dr Lucy Kubiak-Martens (the Netherlands)

dr habil. Zsolt Mester (Hungary)

dr Adéla Pokorná (Czech Republic)

prof. dr habil. Pál Raczky (Hungary)

dr habil. Andrzej Wiśniewski (Poland)

prof. dr habil. Paweł Valde-Nowak (Poland)

RECENZENCI TOMU 85 (2017)

dr M. Bogdasarov (Belarus)

dr hab. P. Gębica (Poland)

dr L. Kalnina (Latvia)

dr H. Knutsson (Sweden)

prof. dr E. Kvavadze (Georgia)

dr hab. J. Libera (Poland)

dr hab. A. Noryśkiewicz (Poland)

dr L. Olexa (Slovakia)

dr hab. J. Rodzińska-Nowak (Poland)

dr hab. J. Tomczyk (Poland)

Recenzenci tomu 84 (2016)

Prof. dr E. Badal, Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, Universitat de València (Department of Prehistory, Archaeology and Ancient History, University of Valencia, Valencia, Spain)

Dr  Z. Mester, Régészettudományi Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Institute of Archaeological Sciences, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary)

Dr hab. A. Mueller-Bieniek, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk (W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland)

Dr hab. M. Nowak, Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Archaeology, Jagiellonian University, Kraków, Poland)

Dr S. Siklósi, Régészettudományi Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Institute of Archaeological Sciences, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary)

Dr J. Wilczyński, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Polska Akademia Nauk (Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland)

 

Recenzenci tomu 83 (2015)

dr hab. Piotr Gębica (Katedra Geografii, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

prof. dr Kazimierz Klimek (Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk)

dr hab. Włodzimierz Margielewski (Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk)

prof. dr Leszek Starkel(Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Zakład Badań Geośrodowiska, Polska Akademia Nauk)

prof. dr hab. Izabela Bojakowska (Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie)

dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK (Zakład Geomorfologii, Geoarcheologii i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

dr Michał Woszczyk (Zakład Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Sergiej Bortnyk