Folia Quaternaria

Redaktor naczelny: Marek Krąpiec

„Folia Quaternaria” jest czasopismem naukowym związanym z Komisją Paleogeografii Czwartorzędu, która działa przy Wydziale IV Przyrodniczym Polskiej Akademii Umiejętności. Zeszyty ukazują się raz w roku. „Folia Quaternaria” jest kontynuacją serii wydawniczej „Starunia”, której 30 zeszytów ukazało się w latach 1934–1953 nakładem Polskiej Akademii Umiejętności. Zeszyty 1–63 „Folia Quaternaria” wydane zostały przez Oddział Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w latach 1960–1992. Począwszy od zeszytu 64, wydawnictwo jest własnością Komisji Paleogeografii Czwartorzędu. Czasopismo wydawane jest w języku angielskim.

ISSN 0015-573X
e-ISSN 2199-5915
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Folia Quaternaria, 2018, Vol. 86 (2018)

Redaktor naczelny: Marek Krąpiec
Opublikowano online: grudzień 2018

Artykuły

Ilość

Lithic analysis of the Middle and Late Upper Palaeolithic in Hungary 

Folia Quaternaria, 2018, Vol. 86 (2018), s. 5–157
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/21995923FQ.18.001.9819

The neolithization of eastern Croatia and southern Transdanubia – lithic perspective

Folia Quaternaria, 2018, Vol. 86 (2018), s. 159–189
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/21995923FQ.18.002.9820

The Mesolithic lithic industries of the eastern Adriatic zone 

Folia Quaternaria, 2018, Vol. 86 (2018), s. 191–215
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/21995923FQ.18.003.9821

Archaeobotanical analysis of abundant cereal finds from Kraków Nowa-Huta Mogiła 62 – getting back to the old story

Folia Quaternaria, 2018, Vol. 86 (2018), s. 217–231
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/21995923FQ.18.004.9822