Geoinformatica Polonica Prace Komisji Geoinformatyki

Redaktor naczelny: Jadwiga Maciaszek

Na łamach "Geoinformatica Polonica" publikowane są zarówno oryginalne jak i przeglądowe artykuły z zakresu szeroko pojętej geoinformatyki. Ta dziedzina nauki, operująca danymi geoprzestrzennymi, łączy, lub też posiada obszary wspólne z klasycznymi już naukami o Ziemi, takimi jak geologia, geofizyka, geodezja, kartografia, górnictwo, inżynieria środowiska, techniki kształtowania powierzchni Ziemi.

ISSN 1642-2511
e-ISSN 2199-5923
Punkty MNISW: 6
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Geoinformatica Polonica, Vol. 16 (2017)

Redaktor naczelny: Jadwiga Maciaszek
Opublikowano online: 14 września 2017

Artykuły

Ilość

Remote sensing vegetation dynamics analytical methods: a review of vegetation indices techniques

Geoinformatica Polonica, Vol. 16 (2017), s. 7-17
Data publikacji online: 14 września 2017
DOI 10.4467/21995923GP.17.001.7188

Methodical and technological assumptions for using of the participatory GIS method in planning and revitalization of urban green space (part 1)

Geoinformatica Polonica, Vol. 16 (2017), s. 19-33
Data publikacji online: 14 września 2017
DOI 10.4467/21995923GP.17.002.7189

Some issues in planning and revitalization of urban green space in the light of use of  the participatory GIS method based on Olsztyn geosurvey – study results (part 2)

Geoinformatica Polonica, Vol. 16 (2017), s. 35-51
Data publikacji online: 14 września 2017
DOI 10.4467/21995923GP.17.003.7190

Identification and analysis of mining areas subsidence with using insar technique based on sentinel-1 SAR imagery

Geoinformatica Polonica, Vol. 16 (2017), s. 53-67
Data publikacji online: 14 września 2017
DOI 10.4467/21995923GP.17.004.7191

Selected possibilities of the GISdata import in programs AutoCAD Civil 3D and Geolisp

Geoinformatica Polonica, Vol. 16 (2017), s. 69-76
Data publikacji online: 14 września 2017
DOI 10.4467/21995923GP.17.005.7192

Design, measurement and analysis of gyro-azimuths influence on the results of aligning the underground control network

Geoinformatica Polonica, Vol. 16 (2017), s. 77-86
Data publikacji online: 14 września 2017
DOI 10.4467/21995923GP.17.006.7193

Establishing geochemical background of elements present in soil and its application in the evaluation of soil pollution based on data collected in the Beskid Sądecki region

Geoinformatica Polonica, Vol. 16 (2017), s. 87-99
Data publikacji online: 14 września 2017
DOI 10.4467/21995923GP.17.007.7194

Legal and technical aspects of harmonization of databases of buildings

Geoinformatica Polonica, Vol. 16 (2017), s. 101-113
Data publikacji online: 8 stycznia 2018
DOI 10.4467/21995923GP.17.008.7739

Bagry Lake – volume 1. A bibliographic query of literature and archive data in explaining the evolution of the water

Geoinformatica Polonica, Vol. 16 (2017), s. 115-126
Data publikacji online: 8 stycznia 2018
DOI 10.4467/21995923GP.17.008.7740

Bagry Lake – volume 2. History written in cartographic archives

Geoinformatica Polonica, Vol. 16 (2017), s. 127-138
Data publikacji online: 8 stycznia 2018
DOI 10.4467/21995923GP.17.008.7741

The review of observer-controlled factors ensuring the quality of radarometric images taken in GBInSAR technology and the methods of their verification

Geoinformatica Polonica, Vol. 16 (2017), s. 139-148
Data publikacji online: 8 stycznia 2018
DOI 10.4467/21995923GP.17.008.7742

Mining cartography in Spain

Geoinformatica Polonica, Vol. 16 (2017), s. 149-157
Data publikacji online: 8 stycznia 2018
DOI 10.4467/21995923GP.17.012.7743

Wspomnienia

Remembering scientific work of late Professor Janusz Kotlarczyk, Ph.D. Sc., Eng., active member of PAU (Polish Academy of Arts and Sciences) and PAN (Polish Academy of Sciences)

Geoinformatica Polonica, Vol. 16 (2017),
Data publikacji online: 8 stycznia 2018
DOI 10.4467/21995923GP.17.013.7744