Divergency verification of predicted values and monitored deformation indicators in specific condition of Thong Nhat underground coal mine (Vietnam)

Nguyen Quoc Long,

Vo Chi My,

Bui Khac Luyen

Abstrakt

Weryfikacja rozbieżności wartości prognozowanych i monitorowanych wskaźników deformacji w warunkach podziemnej kopalni węgla Thong Nhat (Wietnam)

W ciągu ostatnich lat problemy szkód poeksploatacyjnych na terenie górniczym Quang Ninh stają się coraz poważniejsze. W artykule zastosowano pewne metody prognozowania wpływów eksploatacji w tym funkcję wpływów Budryka-Knothego. Na przykładzie podziemnej kopalni węgla Thong Nhat (Wietnam) przeanalizowano wyniki i dokonano porównania wartości wskaźników deformacji zaprognozowanych i uzyskanych z pomiarów terenowych w świetle funkcji czasu według teorii S. Knothego.

Abstract

During the last several years, the problem of mining damage on the Quang Ninh coalfi eld has become more and more serious. Some methods of prediction theories have been applied including the Budryk-Knothe’s infection function one. This article presents the analysis and comparison of predicted result and monitored subsidence indicators for case study of Thong Nhat underground coal mine (Viet Nam) in the light of S. Knothe time function.

Keyworsd: Knothe time function, subsidence prediction, monitoring data, Thong Nhat coal mine

Słowa kluczowe: Funkcja czasu Knothego, prognozowanie obniżeń, monitoring geodezyjny, kopalnia węgla kamiennego Thong Nhat
References

Chinh, D.N. (1997). Monitoring ground displacements. Hanoi: Hanoi University of Mining and Geology.

Hejmanowski, R. (2001). Prognozowanie deformacji górotworu i powierzchni na bazie ugólnionej teorii Knothego dla złóż surowców stałych ciekłych i gazowych. Wyd. IGSMiE PAN. Poland: Kraków.

Kratzsch, H. (2012). Mining subsidence engineering: Springer Science & Business Media. Ministry of Information & Communications. (2013). Vietnam National Specifications on Mine Surveying. Vietnam.

Reddish D.J. and B.N. Whittaker. Subsidence: occurrence, prediction and control. England: Elsevier.

Truc, K. K. (1991). Defining the parameters of ground movement on Lo Tri zone (Thong Nhat coal mine). Hanoi, Institute for Mining science and Technology.