Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
Dr hab. inż. Jadwiga Maciaszek prof. nz. AGH (AGH, Kraków)

Redaktor językowy
Dr Aleksandra Wagner (AGH, Kraków)

Redaktorzy
Dr hab. inż. Krystian Kozioł  (AGH, Kraków)
Dr hab. inż., prof. AGH Anna Barańska  (AGH, Kraków)
Dr hab. inż. Violetta Sokoła-Szewioła (Politechnika Śląska, Gliwice)
Dr. hab., inż. Adam Piórkowski (AGH, Kraków)

Sekretarz redakcji
Dr inż. Anna Szafarczyk
szafarcz@agh.edu.pl