Umowy, formularze

     
Umowa wydawnicza PDF  
Umowa wydawnicza w języku angielskim PDF  

Uzupełnioną i wydrukowaną umowę, z własnoręcznym podpisem Autora, proszę odesłać
a) w formie papierowej na adres:
Polska Akademia Umiejętności – Wydawnictwo,
ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków
b) w formie elektronicznej, jako skan podpisanego wydruku,
na adres email: geoinfo.redakcja@pau.krakow.pl

     
Prośba o recenzję PDF WORD
Formularz recenzencyjny PDF WORD
Oświadczenie Autora(-ów) prac PDF WORD