Kontakt

Adres Redakcji

Akadamia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej
Zespół Geodezji Górniczej

30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
tel. (012) 617-44-81, fax. (012) 617-50-76
e-mail: geoinfo.redakcja@pau.krakow.pl

 

Wydawnictwo i dystrybucja wersji papierowej

Polska Akademia Umiejętności
ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków
e-mail: wydawnictwo@pau.krakow.pl
www.pau.krakow.pl