Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Redaktor naczelny: Kamil Zeidler
Sekretarz redakcji: Joanna Kamień
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Gdańskie Studia Azji Wschodniej to ogólnopolski półrocznik naukowy poświęcony tematyce Azji Wschodniej. Zamieszczane w nim teksty podejmują problematykę obszaru Azji Wschodniej z perspektywy różnych dziedzin nauki, są polem do dyskusji dla przedstawicieli różnych ośrodków akademickich, nie tylko znawców Azji Wschodniej z Polski - do publikacji zapraszani są również naukowcy spoza Polski.

Gdańskie Studia Azji Wschodniej są projektem wydawniczym Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego.

ISSN 2084-2902
e-ISSN 2353-8724
Punkty MNISW: 4
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Gdański

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 12

Redaktor naczelny: Kamil Zeidler
Sekretarz redakcji: Joanna Kamień
Opublikowano online: 2 stycznia 2018

Artykuły

Ilość

The traditionally understood karate-do as an educational system: application of the martial arts’ pedagogy

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 12, s. 7-20
Data publikacji online: 3 stycznia 2018
DOI 10.4467/23538724GS.17.014.7940

Japońskie Siły Samoobrony gwarantem bezpieczeństwa państwa – Lądowe i Powietrzne Siły Samoobrony

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 12, s. 21-39
Data publikacji online: 3 stycznia 2018
DOI 10.4467/23538724GS.17.015.7941

Światło ze Wschodu. O Esejach nie całkiem polskich Tokimasy Sekiguchiego

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 12, s. 40-56
Data publikacji online: 3 stycznia 2018
DOI 10.4467/23538724GS.17.016.7942

Asian cultural objects in Europe. Art market expansion and the illicit trafficking of cultural heritage: An outline of legal issues

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 12, s. 57-65
Data publikacji online: 3 stycznia 2018
DOI 10.4467/23538724GS.17.017.7943

Szamanizm w Japonii

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 12, s. 66-85
Data publikacji online: 3 stycznia 2018
DOI 10.4467/23538724GS.17.018.7944

Charakterystyka chińskiego prawa cywilnego – wybrane aspekty

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 12, s. 86-95
Data publikacji online: 3 stycznia 2018
DOI 10.4467/23538724GS.17.019.7945

Chinese law. A four-keynote when dealing with Chinese partner (liquidated damages, err, dispute and chop)

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 12, s. 96-103
Data publikacji online: 3 stycznia 2018
DOI 10.4467/23538724GS.17.020.7946

O chińskiej literaturze poszukiwania korzeni

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 12, s. 104-110
Data publikacji online: 3 stycznia 2018
DOI 10.4467/23538724GS.17.021.7947

Wizja Chińskiej Republiki Ludowej w utworach Tadeusza Różewicza Sen kwiatu, serce smoka, Dwa skoki i już Pekin, Przelot i W drodze

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 12, s. 111-116
Data publikacji online: 3 stycznia 2018
DOI 10.4467/23538724GS.17.022.7948

Sukces spektakli Persona. Marilyn i Wycinka Krystiana Lupy w Chinach – analiza zjawiska na podstawie relacji organizatorów

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 12, s. 117-132
Data publikacji online: 3 stycznia 2018
DOI 10.4467/23538724GS.17.023.7949

Kultura chińskiego koloru – symbolika czerwieni

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 12, s. 133-141
Data publikacji online: 3 stycznia 2018
DOI 10.4467/23538724GS.17.024.7950

Jin w kung fu – podstawy fizyczne

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 12, s. 142-157
Data publikacji online: 3 stycznia 2018
DOI 10.4467/23538724GS.17.025.7951

Recenzje

Recenzje

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 12, s. 158-163
Data publikacji online: 3 stycznia 2018

Sprawozdania

Sprawozdania

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 12, s. 164-167
Data publikacji online: 3 stycznia 2018