Gdańskie Studia Azji Wschodniej,2016, Zeszyt 10

Redaktor naczelny: Kamil Zeidler
Sekretarz redakcji: Joanna Kamień
Rok wydania: 2016

Artykuły

Ilość

Cultural heritage protection system in Japan: Current issues and prospects for the future

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 10, s. 7-27
Data publikacji online: 18 stycznia 2017

Europocentryczne i dalekowschodnie spojrzenie na wartość autentyzmu zabytku – dokument z Nara jako próba pogodzenia odmiennych poglądów

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 10, s. 28-40
Data publikacji online: 18 stycznia 2017

Przemiany ery Meiji (1868–1912). Modernizacja a formowanie się „nowej” tożsamości w Japonii

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 10, s. 41-57
Data publikacji online: 18 stycznia 2017

Adaptacja chińskich hieroglifów w Japonii a kultura przekładu

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 10, s. 58-65
Data publikacji online: 18 stycznia 2017

Chińsko-japońskie spory morskie

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 10, s. 66-75
Data publikacji online: 18 stycznia 2017

Funkcjonowanie i rozwój portów morskich w Chińskiej Republice Ludowej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 10, s. 76-95
Data publikacji online: 18 stycznia 2017

Historia gospodarcza Chin okresu przedkomunistycznego. Przekształcenia wewnętrzne i międzynarodowe stosunki gospodarcze

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 10, s. 96-112
Data publikacji online: 18 stycznia 2017

Forma pisemna i elektroniczna czynności prawnych w prawie chińskim

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 10, s. 113-125
Data publikacji online: 18 stycznia 2017

Biometria w Hongkongu na przykładzie problemu wykorzystania odcisków palców do kontroli czasu pracy

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 10, s. 126-140
Data publikacji online: 18 stycznia 2017

Medicus Sinicus i Receptarum Sinensium Liber. O odnalezieniu rękopisów medycznych Michała Boyma

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 10, s. 141-159
Data publikacji online: 18 stycznia 2017

Próby studenckie

Hu Chunhua – dotychczasowa kariera i szanse na awans

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 10, s. 160-167
Data publikacji online: 18 stycznia 2017

Rebublika Chińska na Tajwanie – pytanie o status prawnomiędzynarodowy

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 10, s. 168-177
Data publikacji online: 18 stycznia 2017

Recenzje

Recenzje

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 10, s. 178-185
Data publikacji online: 18 stycznia 2017

Sprawozdania

Sprawozdania

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 10, s. 186-197
Data publikacji online: 18 stycznia 2017