Ogura Hyakunin-isshu w kaszubskim przekładzie Witolda Bobrowskiego

Jerzy Treder

Abstrakt

Ogura Hyakunin-isshu in Kashubian translation by Witold Bobrowski

The author of the article presented Witold Bobrowski’s Kashubian translation of the collection entitled Ogura Hyakunin-isshu one poem from a hundred poets. The author of the translation is Kashubian, social activist, artist (sculptor and draughtsman), teacher, founder and head of the school of Kashubian as a lecture in Głodnica. Ogura Hyakunin-isshu collection is an anthology of one hundred most beautiful Japanese poems, already chosen in the thirteenth century by the poet Fujiwara no Teika (Teika Fujiwara) (1162–1241), at the time when this aristocrat and scholar of literature lived in Ogura, a district of Kyoto, from where the title of the collection of poems comes: The collection from Ogura.
It is the obligatory reading in Japanese schools. The collection was read, transcribed by hand and memorized for centuries. Bobrowski translated the poems from the original Japanese basing on explanations of the lines, and English and Russian versions. His translation is a philological translation The article describes the content of the volume of 200 pages and 100 lines – in a spread: on the left with translation into Kashubian and information about the author with the commentary line, and on the right the original Japanese version (Kanji characters and Latin transcription – in romaji). Each line has 5 verses. The author of the article presented a description of the study of one line, analyzed lexical layers of the poem indicating archaisms, neologisms and lexical characteristics.

References

Treder J., Tłumaczenia na kaszubski i z kaszubskiego (w przeszłości i dziś) [w:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, t. 4, red. A. Pstyga, Gdańsk 2012

Janke S., Piesniodzejanié, Gdańsk 2003.

Wiśnie rozkwitłe pośród zimy.Antologia współczesnej poezji japońskiej, oprac. A. Kazuko, W. Kotański, T. Śliwiak, Tokio 1992.

Treder J., O przekładach na kaszubski i z kaszubskiego [w:] Tłumaczenia na język kaszubski. Osiągnięcia,metody,cele (materiały pokonferencyjne), seria: Biblioteka Kaszubska, Wejherowo 2012, s. 16.

Fópka T., Z japóńsczégò na nasze. Nowô ksążka, „Stegna” (dodatek do:) „Pomerania” 2013, nr 3

Fujiwara no Teiku, Ogura Hyakunin-isshu, czyli Zbiór z Ogura po jednym wierszu od stu poetów, wyd. 1, Poznań 2008.

Trepczyk A., Słownik polsko-kaszubski, t. 1–2, red. J. Treder, Gdańsk 1994

Jabłoński A., Wiérztnica Bòbrowsczich Witôłda abò sto piesni òd jednégò piesniodzeje, „Pomerania” 2013, nr 11