Sprawozdana

Abstrakt
  • Otwarcie i działalność Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytet Śląski, 12 stycznia 2018 r. (Agnieszka Tambor) 209
  • Trzecia edycja Symbiosis Law School, Pune – International Criminal Trial Advocacy Competition (Międzynarodowy Konkurs Orzecznictwa Karnego), 23–25 marca 2018 r. (Dawid Marko)  212
  • Konferencja naukowa Kung fu/wushu – tradycja, nauka, sport, wychowanie, Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim, Gdańsk, 12 kwietnia 2018 r. (Wojciech Bizon, Krzysztof Brzozowski, Ewa Ciembroniewicz, Dariusz Muraszko, Piotr Rekowski, Michał Samcik, Wu Lan, Piotr Ziemba) 215
  • Działalność Centrum Studiów Azji Wschodniej UG w roku 2017 (Kamil Zeidler)   220
  • O autorach