Gdańskie Studia Azji Wschodniej,2018, Zeszyt 13

Redaktor naczelny: Kamil Zeidler
Sekretarz redakcji: Joanna Kamień
Rok wydania: 2018

Artykuły

Ilość

Face and Communication in Chinese Context

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 7-20
Data publikacji online: 15 czerwca 2018
DOI 10.4467/23538724GS.18.001.8720

O konotacjach kolorystycznych w kulturze chińskiej: czerwony i żółty

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 21-29
Data publikacji online: 15 czerwca 2018
DOI 10.4467/23538724GS.18.002.8721

Z zagadnień leksykografii polsko-chińskiej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 30-42
Data publikacji online: 15 czerwca 2018
DOI 10.4467/23538724GS.18.003.8722

Początki inkulturacji teologii chrześcijańskiej do chińskiej mentalności

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 43-50
Data publikacji online: 15 czerwca 2018
DOI 10.4467/23538724GS.18.004.8723

Historia imigracji Chińczyków do Stanów Zjednoczonych – pierwsza fala

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 51-62
Data publikacji online: 15 czerwca 2018
DOI 10.4467/23538724GS.18.005.8724

Sukces spektakli Persona. Marilyn i Wycinka Krystiana Lupy w Chinach – analiza zjawiska na podstawie recenzji prasowych chińskiej krytyki teatralnej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 63-85
Data publikacji online: 15 czerwca 2018
DOI 10.4467/23538724GS.18.006.8725

Prawo autorskie Chińskiej Republiki Ludowej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 86-92
Data publikacji online: 15 czerwca 2018
DOI 10.4467/23538724GS.18.007.8726

Nowe perspektywy rozwoju w rosyjsko-chińskich relacjach gospodarczych

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 93-100
Data publikacji online: 15 czerwca 2018
DOI 10.4467/23538724GS.18.008.8727

Współczesne obrazy grozy – legendy miejskie o duchach z Tajwanu i Hongkongu

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 101-114
Data publikacji online: 15 czerwca 2018
DOI 10.4467/23538724GS.18.009.8728

Żegluga Beniowskiego wzdłuż wybrzeży Azji Wschodniej w świetle najnowszych odkryć (wyspy Bonin, Japonia, wyspy Liuqiu, Chiny, Makau)

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 115-138
Data publikacji online: 15 czerwca 2018
DOI 10.4467/23538724GS.18.010.8729