Gdańskie Studia Azji Wschodniej,2018, Zeszyt 13

Redaktor naczelny: Kamil Zeidler
Sekretarz redakcji: Joanna Kamień
Rok wydania: 2018

Artykuły

Ilość

Face and Communication in Chinese Context

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 7-20
Data publikacji online: 15 czerwca 2018
DOI 10.4467/23538724GS.18.001.8720

O konotacjach kolorystycznych w kulturze chińskiej: czerwony i żółty

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 21-29
Data publikacji online: 15 czerwca 2018
DOI 10.4467/23538724GS.18.002.8721

Z zagadnień leksykografii polsko-chińskiej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 30-42
Data publikacji online: 15 czerwca 2018
DOI 10.4467/23538724GS.18.003.8722

Początki inkulturacji teologii chrześcijańskiej do chińskiej mentalności

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 43-50
Data publikacji online: 15 czerwca 2018
DOI 10.4467/23538724GS.18.004.8723

Historia imigracji Chińczyków do Stanów Zjednoczonych – pierwsza fala

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 51-62
Data publikacji online: 15 czerwca 2018
DOI 10.4467/23538724GS.18.005.8724