Wu Lan, Z notatnika tłumacza literatury polskiej i chińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, ss. 264

Irena Kadulska

Abstrakt