Rada naukowa

prof. zw. dr hab. Waldemar Jan Dziak (PAN, Warszawa, Polska)
prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski, (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, Polska)
prof. zw. dr hab. Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski, Polska)
prof. zw. dr hab. Ewa Oziewicz (Uniwersytet Gdański, Polska) (przewodnicząca)
dr hab. Marek Adam, prof. AWFiS w Gdańsku (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk, Polska)
dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)
dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW
dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)
dr hab. Jan Rowiński, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab. Józef Arno Włodarski, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska) (wiceprzewodniczący)
dr hab. Mateusz Stępień
prof. dr Sungeun Choi (Korea)
prof. dr Zhao Gang (Pekiński Uniwersytet Języków Obcych Beiwai, Pekin, Chiny)
prof. dr Mao Yinhui (Chiny)
prof. dr Emiko Kakiuchi (Japonia)
prof. dr Wu Lan (Uniwersytet Gdański, Polska)
prof. dr Yi Lijun (Chiny)
prof. dr Koji Morita (Japonia)
Edward Kajdański (Uniwersytet Gdański, Polska) (wiceprzewodniczący)