Recenzenci

Recenzenci 2016

Dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Mateusz Stępień, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. David Malcolm, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, Uniwersytet Gdański

prof. Jadwiga Potrzeszcz (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska)

Wiceadm. dr Stanisław Zarychta, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Zhang Zenghuei, Instytut Literatur Obcych Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, Pekin

Dr hab. Alicja Pstyga, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Jan Rowiński, prof. UW, emerytowany prof. Uniwersytet Warszawski

Dr Wojciech Szafrański, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka, Uniwersytet Warszawski

Ks. prof. Tadeusz Guz, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr Marceli Burdelski, Kolegium Jagiellońskie, Toruńska Szkoła Wyższa

Dr hab. Katarzyna Zalasińska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Karolina Klecha-Tylec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Magdalena Adamowicz, Uniwersytet Gdański

Dr Tomasz Widłak, Uniwersytet Gdański

Dr Marta Dargas, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

 

Recenzenci 2015

Dr Marceli Burdelski (Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa)

Dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)

Dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)

Dr hab. Czesław Lachur, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Polska)

Prof. zw. dr hab. David Malcolm (Uniwersytet Gdański, Polska)

Dr hab. Rafał Ożarowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)

Dr hab. Jadwuga Potrzeszcz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Dr hab. Jakub Potulski (Uniwersytet Gdański, Polska)

Dr hab. Mateusz Stępień (uniwersytet Jagielloński, Polska)

Dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)

Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska)

Prof. dr Wu Lan (Uniwersytet Gdański, Polska)

Dr hab. Józef Włodarski, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)

Dr Adm. Stanisław Zarychta (Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego)

Dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)
 

Recenzenci 2013-2014

prof. Tadeusz Dmochowski (Uniwersytet Gdański, Polska)

prof. Michał Harciarek (Uniwersytet Gdański, Polska)

prof. Ewa Oziewicz (Uniwersytet Gdański, Polska)

prof. Jadwiga Potrzeszcz (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska)

prof. Sylwia Pangsy-Kania (Uniwersytet Gdański, Polska)

prof. Jan Rowiński (Uniwersytet Warszawski, Polska)

dr hab. Mateusz Stępień (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

prof. Yi Lijun (Pekiński Uniwersytet Języków Obcych)

prof. Zhang Zhenhui (profesor emerytowany) (Instytut Literatur Obcych Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, Pekin)