Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Redaktor naczelny: Kamil Zeidler
Sekretarz redakcji: Joanna Kamień
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Gdańskie Studia Azji Wschodniej to ogólnopolski półrocznik naukowy poświęcony tematyce Azji Wschodniej. Zamieszczane w nim teksty podejmują problematykę obszaru Azji Wschodniej z perspektywy różnych dziedzin nauki, są polem do dyskusji dla przedstawicieli różnych ośrodków akademickich, nie tylko znawców Azji Wschodniej z Polski - do publikacji zapraszani są również naukowcy spoza Polski.

Gdańskie Studia Azji Wschodniej są projektem wydawniczym Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego.

ISSN 2084-2902
e-ISSN 2353-8724
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Gdański

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16

Redaktor naczelny: Kamil Zeidler
Sekretarz redakcji: Joanna Kamień
Opublikowano online: 27 lutego 2020

Artykuły

Ilość

Rozwój energetyki wiatrowej w Chinach

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, s. 7-24
Data publikacji online: 27 lutego 2020
DOI 10.4467/23538724GS.19.013.11858

Pochodne instrumenty finansowe notowane na giełdach Chińskiej Republiki Ludowej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, s. 25-40
Data publikacji online: 27 lutego 2020
DOI 10.4467/23538724GS.19.014.11859

Konkurencyjność a praktyka działań chińskich producentów samochodów elektrycznych na rynku europejskim

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, s. 41-59
Data publikacji online: 27 lutego 2020
DOI 10.4467/23538724GS.19.015.11860

Emerging constitutionalism in the People’s Republic of China

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, s. 60-76
Data publikacji online: 27 lutego 2020
DOI 10.4467/23538724GS.19.016.11861

Doctors in the People’s Republic of China – an overview of medical practitioner regulations

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, s. 77-90
Data publikacji online: 27 lutego 2020
DOI 10.4467/23538724GS.19.017.11862

Krótka historia o kulcie Mao Zedonga – wybrane elementy kreowania politycznej legendy Wielkiego Sternika

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, s. 91-109
Data publikacji online: 27 lutego 2020
DOI 10.4467/23538724GS.19.018.11863

Zhang Yimou – twórca niezależny, twórca koniunkturalny? Metamorfozy artysty w państwie komunistycznym

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, s. 110-127
Data publikacji online: 27 lutego 2020
DOI 10.4467/23538724GS.19.019.11864

Japońska Połączona Flota w II bitwie pod Guadalcanal, 14–15 listopada 1942 r.

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, s. 128-138
Data publikacji online: 27 lutego 2020
DOI 10.4467/23538724GS.19.020.11865

Łamanie praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, s. 136-151
Data publikacji online: 27 lutego 2020
DOI 10.4467/23538724GS.19.021.11866

Reforming law on administrative procedures towards a rule-of-law state in Vietnam

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, s. 152-163
Data publikacji online: 27 lutego 2020
DOI 10.4467/23538724GS.19.022.11867

Deposit funding of Islamic and conventional banks in Malaysia

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, s. 164-177
Data publikacji online: 27 lutego 2020
DOI 10.4467/23538724GS.19.023.11868

Wyzwania dla ochrony praw ludności rdzennej w Papui Zachodniej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, s. 178-191
Data publikacji online: 27 lutego 2020
DOI 10.4467/23538724GS.19.024.11869

Próby studenckie

Między teorią a praktyką: kierunki polityki zagranicznej Indonezji w XXI wieku oraz jej pozycja w stosunkach międzynarodowych z perspektywy koncepcji państw średniej rangi

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, s. 192-209
Data publikacji online: 27 lutego 2020
DOI 10.4467/23538724GS.19.025.11870

Recenzje

Wu Lan, Z notatnika tłumacza literatury polskiej i chińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, ss. 264

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, s. 210-213
Data publikacji online: 27 lutego 2020
DOI 10.4467/23538724GS.19.026.11871