Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Redaktor naczelny: Kamil Zeidler
Sekretarz redakcji: Joanna Kamień
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Gdańskie Studia Azji Wschodniej to ogólnopolski półrocznik naukowy poświęcony tematyce Azji Wschodniej. Zamieszczane w nim teksty podejmują problematykę obszaru Azji Wschodniej z perspektywy różnych dziedzin nauki, są polem do dyskusji dla przedstawicieli różnych ośrodków akademickich, nie tylko znawców Azji Wschodniej z Polski - do publikacji zapraszani są również naukowcy spoza Polski.

Gdańskie Studia Azji Wschodniej są projektem wydawniczym Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego.

ISSN 2084-2902
e-ISSN 2353-8724
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Gdański

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16

Redaktor naczelny: Kamil Zeidler
Sekretarz redakcji: Joanna Kamień
Opublikowano online: 27 lutego 2020

Artykuły

Ilość

Deposit funding of Islamic and conventional banks in Malaysia

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, s. 164-177
Data publikacji online: 27 lutego 2020
DOI 10.4467/23538724GS.19.023.11868

Wyzwania dla ochrony praw ludności rdzennej w Papui Zachodniej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, s. 178-191
Data publikacji online: 27 lutego 2020
DOI 10.4467/23538724GS.19.024.11869

Próby studenckie

Między teorią a praktyką: kierunki polityki zagranicznej Indonezji w XXI wieku oraz jej pozycja w stosunkach międzynarodowych z perspektywy koncepcji państw średniej rangi

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, s. 192-209
Data publikacji online: 27 lutego 2020
DOI 10.4467/23538724GS.19.025.11870

Recenzje

Wu Lan, Z notatnika tłumacza literatury polskiej i chińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, ss. 264

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, s. 210-213
Data publikacji online: 27 lutego 2020
DOI 10.4467/23538724GS.19.026.11871