Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Redaktor naczelny: Kamil Zeidler
Sekretarz redakcji: Joanna Kamień
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Gdańskie Studia Azji Wschodniej to ogólnopolski półrocznik naukowy poświęcony tematyce Azji Wschodniej. Zamieszczane w nim teksty podejmują problematykę obszaru Azji Wschodniej z perspektywy różnych dziedzin nauki, są polem do dyskusji dla przedstawicieli różnych ośrodków akademickich, nie tylko znawców Azji Wschodniej z Polski - do publikacji zapraszani są również naukowcy spoza Polski.

Gdańskie Studia Azji Wschodniej są projektem wydawniczym Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego.

ISSN 2084-2902
e-ISSN 2353-8724
Punkty MNISW: 4
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Gdański

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13

Redaktor naczelny: Kamil Zeidler
Opublikowano online: 18 czerwca 2018

Artykuły

Ilość

Face and Communication in Chinese Context

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 7-20
Data publikacji online: 15 czerwca 2018

O konotacjach kolorystycznych w kulturze chińskiej: czerwony i żółty

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 21-29
Data publikacji online: 15 czerwca 2018

Z zagadnień leksykografii polsko-chińskiej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 30-42
Data publikacji online: 15 czerwca 2018

Początki inkulturacji teologii chrześcijańskiej do chińskiej mentalności

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 43-50
Data publikacji online: 15 czerwca 2018

Historia imigracji Chińczyków do Stanów Zjednoczonych – pierwsza fala

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 51-62
Data publikacji online: 15 czerwca 2018

Sukces spektakli Persona. Marilyn i Wycinka Krystiana Lupy w Chinach – analiza zjawiska na podstawie recenzji prasowych chińskiej krytyki teatralnej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 63-85
Data publikacji online: 15 czerwca 2018

Prawo autorskie Chińskiej Republiki Ludowej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 86-92
Data publikacji online: 15 czerwca 2018

Nowe perspektywy rozwoju w rosyjsko-chińskich relacjach gospodarczych

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 93-100
Data publikacji online: 15 czerwca 2018

Współczesne obrazy grozy – legendy miejskie o duchach z Tajwanu i Hongkongu

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 101-114
Data publikacji online: 15 czerwca 2018

Żegluga Beniowskiego wzdłuż wybrzeży Azji Wschodniej w świetle najnowszych odkryć (wyspy Bonin, Japonia, wyspy Liuqiu, Chiny, Makau)

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 115-138
Data publikacji online: 15 czerwca 2018

Friendship Dolls – kiedy lalki stają się posłańcami

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 139-149
Data publikacji online: 15 czerwca 2018

Japońskie inspiracje dla rozwoju samorządności lokalnej w Polsce

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 150-160
Data publikacji online: 15 czerwca 2018

Udział japońskiej Połączonej Floty w bitwie koło przylądka Ésperance 11–12 października 1942 r.

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 161-172
Data publikacji online: 15 czerwca 2018

International marriages in Japan: marital satisfaction in couples of Western women and Japanese men

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 173-192
Data publikacji online: 15 czerwca 2018

Próba zrozumienia relacji międzyludzkich i rodzaje honoryfikatywności w Korei Południowej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 193-206
Data publikacji online: 15 czerwca 2018

Recenzje

Recenzje

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 207-208
Data publikacji online: 15 czerwca 2018

Sprawozdania

Sprawozdana

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 209-224
Data publikacji online: 15 czerwca 2018