Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Redaktor naczelny: Kamil Zeidler
Sekretarz redakcji: Joanna Kamień
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Gdańskie Studia Azji Wschodniej to ogólnopolski półrocznik naukowy poświęcony tematyce Azji Wschodniej. Zamieszczane w nim teksty podejmują problematykę obszaru Azji Wschodniej z perspektywy różnych dziedzin nauki, są polem do dyskusji dla przedstawicieli różnych ośrodków akademickich, nie tylko znawców Azji Wschodniej z Polski - do publikacji zapraszani są również naukowcy spoza Polski.

Gdańskie Studia Azji Wschodniej są projektem wydawniczym Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego.

ISSN 2084-2902
e-ISSN 2353-8724
Punkty MNISW: 4
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Gdański

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 11

Redaktor naczelny: Kamil Zeidler
Sekretarz redakcji: Joanna Kamień
Opublikowano online: 28 czerwca 2017

Artykuły

Ilość

Ceremonie pogrzebowe i sposób pochówku u Chińczyków Han

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 11, s. 4-26
Data publikacji online: 28 czerwca 2017
DOI 10.4467/23538724GS.17.001.6862

Geostrategia Xi Jinpinga – od skromności do globalnej asertywności

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 11, s. 26-50
Data publikacji online: 28 czerwca 2017
DOI 10.4467/23538724GS.17.002.6863

China Heads West: “One Belt, One Road” Initiative

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 11, s. 51-58
Data publikacji online: 28 czerwca 2017
DOI 10.4467/23538724GS.17.003.6864

Rozwój gospodarki chińskiej w okresie realnego socjalizmu – analiza podstawowych wskaźników makroekonomicznych

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 11, s. 59-82
Data publikacji online: 28 czerwca 2017
DOI 10.4467/23538724GS.17.004.6865

Dyplomacja oparta na religii – stosunki dyplomatyczne Chin z Watykanem wczoraj i dziś

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 11, s. 73-82
Data publikacji online: 28 czerwca 2017
DOI 10.4467/23538724GS.17.005.6866