Artykuły

Ilość

Rozwój globalnej gospodarki i międzynarodowego biznesu – nowe spojrzenie na sieci i networking

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, Numer 1, s. 21-30
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.001.7449

Financial comparison of Western Balkan and Baltic Sea states using the CAMEL approach

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, Numer 1, s. 31-46
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.002.7450

Innovation capabilities of the Baltic Sea region: Meeting Europe 2020 innovation targets?

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, Numer 1, s. 47-59
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.003.7451

Zależności pomiędzy edukacją na różnych kierunkach studiów a innowacyjnością gospodarki

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, Numer 1, s. 60-76
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.004.7452

Poprawa funkcjonowania unii celnej UE w kontekście postanowień Unijnego Kodeksu Celnego

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, Numer 1, s. 77-89
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.005.7453

Globalne regulacje bankowe w dobie pokryzysowej

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, Numer 1, s. 90-102
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.006.7454

New developments in world trade in the first quarter of the 21st century

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, Numer 1, s. 105-113
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.007.7455

Główne czynniki spadku dynamiki handlu międzynarodowego w latach 2008–2015

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, Numer 1, s. 114-127
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.008.7456

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów bałtyckich

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, Numer 1, s. 128-143
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.009.7457

Tendencje w rozwoju polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych kierowanych do sektora usług

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, Numer 1, s. 144-156
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.010.7458

Conditions of Iranian international trade in terms of lifting the sanctions: A case study of Polish-Iranian trade perspectives

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, Numer 1, s. 157-170
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.011.7459

Litwa w strefie euro. Proces wejścia i skutki inflacyjne wprowadzenia nowej waluty

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, Numer 1, s. 171-182
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.012.7460

Islamic finance: Challenges in 2017 and further ahead

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, Numer 1, s. 183-205
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.013.7461

Market orientation and competitiveness of Polish manufacturing companies

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, Numer 1, s. 209-221
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.014.7462

A study of the motives for restructuring commercial banks

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, Numer 1, s. 222-234
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.015.7463

Internet usage in advertising and distribution in the banking services market

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, Numer 1, s. 235-247
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.016.7464

Satisfaction and dimensions of loyalty in B2B markets: A study among the users of electronic security services

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, Numer 1, s. 248-261
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.017.7465

Support mechanisms for social entrepreneurship in the Baltic Sea Region

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, Numer 1, s. 262-274
Data publikacji online: 21 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.018.7466

Advantages and disadvantages of international virtual project teams

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, Numer 1, s. 275-287
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.019.7467

Terminology, traits, types, and trajectory of new product development

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, Numer 1, s. 288-308
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.020.7468

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna